Budimex.pl

Poľsko na čele stavebných lídrov v Európe - nová správa Budimexu

Posledná aktualizácia: 20. decembra 2021
Poľsko na čele stavebných lídrov v Európe - nová správa Budimexu

Poľsko je na čele európskych krajín investujúcich do stavebníctva. Podľa najnovšej správy Budindex 2020/21, ktorú zverejnil najväčší poľský generálny zhotoviteľ Budimex SA, sme v tomto ohľade na druhom mieste a na stavebné investície vynakladáme viac, ako je priemer EÚ.

 

V roku 2020 vynaložilo Poľsko na stavebné investície 7,4 % HDP. To je o 1,5 percentuálneho bodu viac, ako je priemer Európskej únie, ktorý je 5,8 %. Vďaka tomu je Poľsko na druhom mieste – hneď za Fínskom. Fíni vynakladajú na stavebný rozvoj 8 % svojho HDP. Najmenej stavajú Grécko (1,7 %) a Írsko (2,2 %), uvádza správa.

 

Rakúsko a Litva stavajú v pomere k svojmu ekonomickému potenciálu na rovnakej úrovni ako Poľsko a o niečo menej stavia Rumunsko (7,3 %). Poľsko sa v rebríčku krajín, ktoré najviac investovali do stavebníctva v roku 2021, umiestnilo na druhej pozícii. Sústreďujeme sa na najväčšie stavebné projekty realizované v súčasnosti v krajinách EÚ. Prinášame rebríček krajín, ktoré do stavebníctva investujú najviac prostriedkov v pomere k ich hrubému domácemu produktu, hovorí Artur Popko, prezident Budimexu.

 

Správa prezentuje aj najväčšie stavebné investície v krajinách Európskej únie, a to v štádiách prípravy dokumentácie alebo výstavby. V európskych krajinách sa realizuje mnoho veľkých investícií v infraštruktúre s jednorazovou hodnotou viac ako 30 miliárd PLN. Medzi najväčšie z nich patria výstavba 64 km železničného tunela pod Brennerským priesmykom medzi Rakúskom a Talianskom s hodnotou viac ako 8 miliárd EUR a výstavba novej námornej diaľnice Seina – Scheldt na riekach Rýn a Seina v hodnote 8 miliárd EUR. Naši severní susedia Švédi stavajú obchvat Štokholmu za 2,6 miliardy EUR.

 

Ďalší unikátny infraštruktúrny projekt je výstavba 270 km železničnej trate pre vysokorýchlostné vlaky Turín – Lyon za 25 miliárd EUR, t. j. viac ako 100 miliárd PLN. Práce majú byť ukončené do konca roku 2032. Väčšina stavebných projektov predstavuje projekty infraštruktúry: železničné, cestné a hydrotechnické.

 

S realizáciou veľkých investícií sú spojené aj problémy, ako upozornil prezident Budimexu.  Pri pohľade na to, čo Európa buduje, stojí za to pripomenúť, že aj také investičné veľmoci ako Nemecko čelia pri efektívnej realizácii veľkých projektov mnohým ťažkostiam. Príkladom je výstavba letiska Brandenburg pri Berlíne, ktorá trvala vyše 14 rokov, no nakoniec bola úspešne dokončená, dodáva Artur Popko.

 

Miesto v rebríčku – percentuálny podiel segmentu stavebníctva v pomere k HDP v roku 2020.

 1. Fínsko 8,0 %
 2. Poľsko 7,4 %
 3. Rakúsko 7,4 %
 4. Litva 7,4 %
 5. Rumunsko 7,3 %
 6. Lotyšsko 7,0 % 
 7. Slovensko 6,9 %
 8. Švédsko 6,7 %
 9. Estónsko 6,4 %
 10. Španielsko 6,3 %
 11. Chorvátsko 6,3 %
 12. Slovinsko 6,3 %
 13. Cyprus 6,3 %
 14. Luxembursko 6,2 %
 15. Nemecko 6,1 %
 16. Dánsko 6,0 %
 17. Česká republika 6,0 %
 18. Maďarsko 5,7 %
 19. Belgicko 5,5 %
 20. Holandsko 5,4 %
 21. Francúzsko 5,3 %
 22. Bulharsko 4,9 %
 23. Portugalsko 4,7 %
 24. Malta 4,5 %
 25. Taliansko 4,3 %
 26. Írsko 2,2 %
 27. Grécko 1,7 %

Priemer EÚ je 5,86 %.

 

Štátny sektor stále zohráva významnú úlohu pri formovaní veľkých investícií v Európe. - Vysoké umiestnenie Poľska v rebríčku Budindex 2020/21, ktorý prezentuje podiel stavebného sektora na tvorbe HDP, je nepochybne spôsobené vynakladaním značných finančných prostriedkov na investície zo strany verejných a súkromných investorov, hovorí Jan Styliński, prezident Poľského združenia stavebných zamestnávateľov (PZPB).

 

Poľsko sa už viac ako desaťročie rozvíja uspokojivým tempom, čo vedie k neutíchajúcim investíciám našich podnikateľov. Verejní investori navyše vyčleňujú rekordné finančné prostriedky na realizáciu dopravných, energetických a sociálnych projektov. Poľsko ako krajina, ktorá sa na niekoľko rokov pozabudla, malo čo doháňať, no dokázali sme to a aj naďalej môžeme využívať externé zdroje financovania, dodáva Jan Styliński.

 

Autori správy poukazujú na to, že roky nasledujúce po pandémii covidu-19 budú v Poľsku aj v Európe zasvätené verejným investíciám a na uspokojovanie investičných potrieb budú vynakladané obrovské prostriedky.

 

Môžeme odvážne prijať tézu, že na konci tohto desaťročia sa budeme na jednej strane stretávať s vysokošpecializovanými menšími firmami, technologickými a stavebnými, a na druhej strane s koncentráciou na strane najväčších európskych stavebných firiem, ktoré budú predmetom konsolidačných procesov a do určitej miery aj fúzií zo strany svetových korporácií, najmä z Ázie, predpokladá prezident asociácie PZPB.

 

Do zoznamu najväčších stavebných investícií v Poľsku patrí rekonštrukcia železničnej stanice Warszawa Zachodnia. Jej modernizácia bude dokončená v roku 2023 a náklady dosiahnu 0,42 miliardy EUR.