Budimex.pl

Päť cien pre spoločnosť Budimex na galavečere Stavba roka 2020

Posledná aktualizácia: 4. októbra 2021
Päť cien pre spoločnosť Budimex na galavečere Stavba roka 2020

Spoločnosť Budimex získala až päť cien Stavba roka 2020, bežne označovanej ako stavebný Oscar. Poľská asociácia stavebných inžinierov a technikov (PZIiTB) ocenila najlepšie stavby v Poľsku z hľadiska inžinierstva, ktoré boli dokončené v roku 2020.

 

Spoločnosť Budimex získala najviac ocenení spomedzi všetkých generálnych dodávateľov. Asociácia PZIiTB ocenila investície realizované spoločnosťou Budimex, ako napr.

 

• Retenčná nádrž Racibórz Dolny v meste Ratiborz
• I. etapa rekonštrukcie kancelárskeho a servisného komplexu Monopolis v Lodži na ul. Dr Stefana Kopcińskiego 62
• Wola Retro vo Varšave na ul. Skierniewicka 16/20
• Modernizácia železničnej stanice Idzikowice
• Komunikačné centrum s informačným systémom pre cestujúcich v meste Kielce na ul. Czarnowska 12

 

Titul Stavba roka získava 45 najlepších stavieb v Poľsku. Špeciálna porota po odbornej návšteve staveniska posudzuje kvalitu prác, organizáciu výstavby a čas jej realizácie, technické a technologické riešenia procesu realizácie, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, priebeh a formu financovania investície, náklady na výstavbu stavebného objektu, formálne a právne riešenia v investičnom procese, účasť investora na realizácii stavby a vplyv investície na životné prostredie a ekonomiku regiónu.

 

Investícia ocenená v súťaži, Vodná nádrž Racibórz Dolny, je najväčšou hydrotechnickou investíciou v Poľsku. Objednal si ju Oblastný vodohospodársky úrad v Gliwiciach. Na jej výstavbu sa použilo vyše 6,8 milióna ton pôdy, ktorá by sa zmestila do celkovo 130 960 nákladných vozňov.

 

Ďalšia ocenená investícia bola Monopolis v Lodži, ktorá je jedným z technologicky najvyspelejších revitalizovaných objektov nielen v Poľsku. Na slávnostnom odovzdávaní prestížnych cien MIPIM Awards v Paríži získala investícia aj „realitného Oscara“. Táto stavba bola nominovaná spolu so štyrmi najlepšími investíciami v Singapure, Montreale a Bangkoku. Základným predpokladom projektu bolo obnovenie spojitosti celého poindustriálneho terénu Liehovarníckych závodov Polmos. Pripravenie objektov na plnenie nových funkcií bolo rovnako dôležité, ako aj zachovanie ich originálneho vzhľadu.

 

Ocenená stavba Wola Retro vo Varšave je tiež kancelárskou investíciou, ktorá bola realizovaná vo varšavskej štvrti Wola. Ide o spojenie dvoch budov. Predvojnovej modernistickej budovy s novou desaťposchodovou administratívnou budovou. Objekt v sebe spája zaujímavý dizajn s vysoko kvalitným spracovaním.

 

Modernizácia železničnej stanice Idzikowice zahŕňala modernizáciu zvršku s odvodnením, trakčnú sieť, elektroenergetickú sieť, zariadenia na riadenie železničnej dopravy, teletechniku ??a vybudovanie dispečingu, a rozšírenie haly havarijnej skupiny údržbárskych služieb PKP PLK. Vykonané práce boli realizované v rámci projektu „Modernizácia železničnej trate č. 4 – Centrálna železničná magistrála, 2. etapa“, ktorej cieľom bolo prispôsobenie jednej z najdôležitejších železničných tratí v Poľsku na rýchlosť 250 km/h.

 

Komunikačné centrum v meste Kielce je symbolickou a dôležitou investíciou do infraštruktúry pre mesto a región, ktorá prispela k zvýšeniu komfortu cestujúcich. Zachovanie pôvodného vzhľadu stanice bolo hlavnou úlohou generálneho dodávateľa, ktorý bol zodpovedný za obnovu budovy, pri zachovaní jej charakteristického tvaru taniera.

 

https://www.budimex.pl/pl/o-budimex/aktualnosci/budimex-i-kzn-rail-rozpoczynaja-budowe-bazy-kolei-malopolskich.html