Budimex.pl

Obchvat Smolajn zakončený pred termínom

Posledná aktualizácia: 22. augusta 2022
Obchvat Smolajn zakončený pred termínom

19. augusta 2022, dva mesiace pred zmluvným termínom, uviedol Budimex do prevádzky obchvat Smolajny na štátnej ceste č.51. Zmluva na túto zákazku s pobočkou Generálneho riaditeľstva pre štátne cesty a diaľnice Olsztyn bola podpísaná 17. decembra 2020 a práce sa začali v apríli 2021. Je to prvý obchvat uskutočnený v rámci vládneho Programu stavby 100 obchvatov v rokoch 2020-2030.

 

„Investícia spočívala v rozšírení už existujúcej štátnej cesty a v čiastočnej výstavbe nového úseku. Zmluvná hodnota úseku cesty s celkovou dĺžkou 1,76 km bola 26 miliónov PLN a náklady na investíciu po valorizácii dosiahli vyše 30 miliónov PLN. – Vďaka novej infraštruktúre sa výrazne zlepší bezpečnosť, komfort a plynulosť jazdy. Okrem toho sa skráti dĺžka trasy.“ – hovorí Cezary Łysenko, riaditeľ inžinierskych stavieb spoločnosti Budimex. „Budimex uskutočňuje ďalších 5 investícií v rámci Programu 100 obchvatov.“ dodáva Cezary Łysenko.

 

Úloha zahŕňala:

  • 1,75 km štátnej cesty DK51 s kruhovým objazdom triedy GP;
  • 0,16 km okresnej cesty kategórie Z;
  • 0,72 km prístupových ciest;
  • chodníky pre chodcov a cyklistov;
  • 378 m cestných priepustov;
  • prekládku 3 energetických kolízií NN a Sn;
  • prekládku 2 vodovodných kolízií;
  • prekládku telekomunikačného vedenia,

 

spolu s realizáciou sprievodnej technickej infraštruktúry, t.j. osvetlenia ciest, technologických kanálov a odvádzania dažďovej vody.

 

„Aj napriek náročným pôdnym a vodným podmienkam a rastúcim cenám najdôležitejších stavebných materiálov sme si udržali vysoké tempo prác a dokázali sme investíciu dokončiť pred plánovaným termínom – hovorí Cezary Łysenko. – Dosiahnuť tento cieľ nám pomohla aj dobrá spolupráca s investorom, s pobočkou Generálneho riaditeľstva pre štátne cesty a diaľnice v Olsztyne.“ dodáva riaditeľ inžinierskych stavieb spoločnosti Budimex.

 

Súčasťou zadania bola aj realizácia zariadení na ochranu životného prostredia a výsadba viac ako 1000 stromov a kríkov.

 

Budimex má bohaté skúsenosti s výstavbou infraštruktúrnych investícií. V súčasnosti generálny dodávateľ realizuje okrem iného 5 ďalších obchvatov z vládneho Programu výstavby 100 obchvatov na roky 2020-2030.