Budimex.pl

Nová „rýchlostná cesta“ prestavaná zo starej cesty – prvý úsek cesty tohto typu v Poľsku

Posledná aktualizácia: 24. septembra 2021
Nová „rýchlostná cesta“ prestavaná zo starej cesty –  prvý úsek cesty tohto typu v Poľsku

Budimex je spoločnosť, ktorej záleží na prírodnom prostredí a efektívnom využívaní prírodných zdrojov. Mnoho rokov investuje a podieľa sa na znižovaní uhlíkovej stopy pri stavebných prácach. Jednou z aktivít, ktoré podporujú uzavreté obehové hospodárstvo, je opätovné využívanie recyklovaného asfaltu pri výrobe minerálno-asfaltových zmesí.

 

Pri realizácii projektu rýchlostnej cesty S3 v Západopomorskom vojvodstve bol vybudovaný prvý úsek cesty rýchlostnej kategórie v Poľsku, kde bolo do vrchnej vrstvy, teda do obrusnej vrstvy, pridaných 15 % asfaltového granulátu. „V rámci realizácie výstavby cesty S3 Miękowo – Rzęśnica 2. časť sme vybudovali 400 m úsek zo zmesi SMA s 15 % podielom asfaltového granulátu aplikovaného technológiou za studena. Realizácii úseku predchádzala dôkladná technická analýza a dohoda s objednávateľom a inžinierom.“ , uviedla Ewelina Karp Kręglicka  – riaditeľka Oddelenia pre nákup, kvalitu a životné prostredie v spoločnosti Budimex S.A.

 

Významnú úlohu pri realizácii tohto úseku zohrala aj západopomorská pobočka GDDKiA, ktorá po dôkladnej analýze technologických problémov spolu so zmluvným inžinierom umožnila zhotoviť tento úsek cesty touto technológiou.

 

Podľa riaditeľa laboratórneho tímu Łukasza Bargendu má „spoločnosť Budimex bohaté skúsenosti s používaním recyklovaného materiálu v asfaltových zmesiach. Neustále pracujeme na tom, aby zmesi, ktoré navrhujeme, boli čo najlepšie z hľadiska kvality a úžitkovej hodnoty. Aplikácii obrusnej vrstvy SMA s granulátom v tomto prípade predchádzala analýza zdrojov získania vysokokvalitného recyklátu, testovanie komponentov materiálov a návrh receptúry v laboratóriách spoločnosti Budimex. Táto receptúra bola nakoniec aplikovaná na selektívnu sutinu získanú z inej časti rýchlostnej cesty S3.“ uviedol Maciej Nic, riaditeľ laboratórneho tímu. „Zaujímavosťou je, že vyfrézovanú časť tejto cesty vyrobila pred pár rokmi spoločnosť Budimex“.

 

Testy minerálno-asfaltovej zmesi uskutočnené v laboratóriu spoločnosti Budimex a v laboratóriu GDDKiA potvrdili správne parametre aplikovanej vrstvy.

 

Výstavba tohto úseku je pokračovaním prác, pri ktorých bol použitý recyklovaný asfalt. Jedným z predchádzajúcich projektov bol výskumný projekt InnGa, ktorý v asfaltových zmesiach využíval väčšie množstvá granulátu, ako v súčasnosti povoľujú technické dokumenty. Program bol úspešný a ukazuje, že používanie kvalitného granulátu aj vo zvýšenom množstve prináša pozitívne výsledky.

 

Spoločnosť Budimex je lídrom v oblasti realizácie povrchov ciest s použitím asfaltového granulátu, čím podporuje „zero waste“ aktivity v oblasti stavebníctva. „Sme hrdí na to, že sme realizovali mnohé cestné úseky, kde sa toto ekologické riešenie úspešne uplatnilo. Zamestnanci laboratórií a Oddelenia technických služieb spoločnosti Budimex sa výrazne angažujú v opätovnom použití recyklovaného asfaltu v asfaltových zmesiach. Hľadáme najprínosnejšie technologické a právne riešenia pre firmu a životné prostredie, umožňujúce široké využitie tejto druhotnej suroviny. Je potrebné pripomenúť, že v zmysle zákona o odpadoch je recyklovaný asfalt klasifikovaný ako odpad a podľa platných technických požiadaviek WT-2 ho nie je možné používať v obrusnej vrstve.“, uviedla Ewelina Karp Kręglicka.

 

Hovorí Marcin Hauke, riaditeľ tímu výroby asfaltu v spoločnosti Budimex zodpovedný za výrobu asfaltových zmesí. „Spoločnosť Budimex si kladie za cieľ realizovať bitúmenové vozovky na základe najvyšších kvalitatívnych štandardov s prihliadnutím na hľadisko ochrany prírodných zdrojov a široko chápanú ochranu životného prostredia počas celého procesu výstavby. Naše skúsenosti v tejto oblasti nám umožňujú úspešne realizovať technologicky najzložitejšie projekty, čím v tejto oblasti udávame smer celému priemyslu v Poľsku.  Žiaľ, stále je tu problém s poľskou legislatívou, ktorá asfaltovú sutinu vhodnú na recykláciu považuje za odpad. Dúfame, že s nadobudnutím účinnosti nariadenia, ktoré nebude asfaltovú sutinu vhodnú na recykláciu považovať za odpad, sa zvýšia možnosti využívania tohto materiálu pri výstavbe ciest.“

 

Ako dodáva Maciej Nic, riaditeľ tímu laboratórií Budimex,  „Cesty sa v súčasnosti posudzujú z hľadiska kvalitatívnych a úžitkových parametrov, ako sú rovinnosť, makrotextúra a priečna rovnosť. Doterajšie výsledky ukazujú, že dokončený úsek cesty spĺňa najvyššie štandardy kladené na obrusnú vrstvu. Dúfame, že naše pozitívne skúsenosti umožnia odvážnejšie a širšie využívanie takýchto proekologických riešení na poľských cestách.“

 

V budúcnosti plánuje spoločnosť Budimex realizovať asfaltové povrchy s maximálnym využitím recyklovaných materiálov vo všetkých vrstvách a v ďalších výskumno-vývojových projektoch, ktoré stanovia nový štandard na cestách kategórie A a S.

 

AddThis Sharing Buttons

Share to Facebook

Share to TwitterShare to LinkedInShare to E-mailShare to DrukujShare to Więcej

https://www.budimex.pl/pl/o-budimex/aktualnosci/artur-pielech-prezes-fbserwis-powolany-na-stanowisko-czlonka-zarzadu-budimex-sa.html