Budimex.pl

Komentár k environmentálnemu rozhodnutiu pre S19 Białystok Západ – Ploski

Posledná aktualizácia: 8. decembra 2022
Komentár k environmentálnemu rozhodnutiu pre S19 Białystok Západ – Ploski

Predstavenstvo Budimex S.A. vzhľadom na Burzový list č. 72/2022 vysvetľuje, že v dôsledku rozhodnutí súdnych orgánov (Vojvodský administratívny súd vo Varšave), nezávislých od dodávateľa a investora, bolo zrušené rozhodnutie o environmentálnych podmienkach vydané 4. júna 2021 zo strany Generálneho riaditeľa pre ochranu životného prostredia ako aj predchádzajúce rozhodnutie Regionálneho riaditeľa pre ochranu životného prostredia v Białymstoku pre projekt a výstavbu rýchlostnej cesty S19 na úseku Białystok Západ – Ploski. Na základe tohto rozhodnutia bola realizovaná zmluva Budimex – Białystok Západ – Księżyno.

 

Toto rozhodnutie sa týka aj úsekov vykonávaných v systéme Projektuj a stavaj, ktoré sú realizované inými hlavnými dodávateľmi trasy S19 a nesúvisí s projektovými prácami.

 

Dôvod odstúpenia od zmluvy nie je ani na strane Budimexu S.A., ani na strane investora, teda GDDKIA. Projektové práce vykonávané Budimexom podľa doterajšieho environmentálneho rozhodnutia boli vykonané a môžu byť použité pri ďalších prácach po získaní nového environmentálneho rozhodnutia. Sme v neustálom kontakte s GDDKiA, aby sme mohli vypracovať riešenie, následkom ktorého bude možné čo najrýchlejšie získať environmentálne rozhodnutie.