Budimex.pl

Jednopoľový viadukt s dvoma koľajami a výhybkou – prvé takéto zariadenie v Poľsku

Posledná aktualizácia: 19. decembra 2022
Jednopoľový viadukt s dvoma koľajami a výhybkou – prvé takéto zariadenie v Poľsku

V rámci kontraktu na prestavbu stanice Warszawa Zachodnia spoločnosť Budimex zrealizovala železničný viadukt, nachádzajúci sa na 4+787 km železničnej trate č.1. Jednopoľová konštrukcia s dĺžkou 118,5 m a výškou 16,5 m váži 1 700 ton a bola postavená ako jeden prvok technológiou pozdĺžneho spúšťania. Viadukt je unikátnou investíciou v celoštátnom meradle – vznikol ako jedna nosná konštrukcia pre dve železničné trate s výhybkou. Toto riešenie sa doteraz v tomto type zmlúv nepoužívalo. Výrobcom konštrukcie je spoločnosť Mostostal Kraków.

 

Práce na výstavbe nového viaduktu sa začali v máji tohto roku a už na jeseň cestujúci prichádzajúci do stanice Warszawa Zachodnia z Włochy a Al. Jerozolimskie mohol sledovať, ako sa presúva oceľová konštrukcia viaduktu.

 

Veľkosť tohto zariadenia sa dá prirovnať k päťposchodovej obytnej budove. Jeho hmotnosť je rovnaká ako nákladný vlak s 25 vagónmi naloženými uhlím. Plocha areálu zase dosahuje veľkosť 13 volejbalových ihrísk.

 

Objekt bol vysunutý na svoje cieľové miesto tak, aby bolo možné do konca októbra spod objektu vybúrať starý železobetónový viadukt. Oceľová konštrukcia je postavená na železobetónových podperách, pre ktoré bolo vykonaných viac než 20 tisíc m3 výkopu a bolo osadených viac než 450 prefabrikovaných razených pilót s celkovou dĺžkou viac než 4 km.

 

Oceľová konštrukcia nového viaduktu bola dodaná v prvkoch a integrovaná už na stavenisku na severnú podperu. Výrobca konštrukcie, spoločnosť Mostostal Kraków, ju zhotovil a dodal v stanovenom termíne. Objekt bol navrhnutý ako priehradová konštrukcia s podjazdom, v ktorom horný a dolný pás majú skriňový profil, pričom uhlopriečky a výstuhy sú zhotovené zo skriňových a I-profilov. Úžitkovú platformu objektu vytvára ortotropová doska. Platne tohto typu zaručujú väčšiu pevnosť a môžu prenášať väčšie záťaže.

 

Pozornosť si zaslúži skutočnosť, že oceľová konštrukcia váži 1700 ton. Proces vysúvania trval celkovo päť dní a bol rozdelený na dve etapy. Z technologických dôvodov medzi dvoma fázami spustenia trvalo dokončenie montáže oceľovej konštrukcie približne dva mesiace. Preložila sa nad existujúcu železobetónovú konštrukciu a tri aktívne železničné trate. Zaujímavosťou je, že na posúvanie konštrukcie sme použili konštrukciu starého zariadenia, ktorú sme na tento účel pripravili, hovorí Jakub Konkiewicz, riaditeľ kontraktu Warszawa Zachodnia v spoločnosti Budimex.

 

Hlavné predpoklady pri návrhu a realizácii viaduktu boli:

  • zabezpečenie zachovania fázovania/etapizácie výstavby v súlade s projektom stavby,
  • obmedzenie/zníženie časových úprav v rámci fáz/etáp prác vykonávaných pod viaduktom z dôvodu možnosti vykonávať práce samostatne,
  • minimalizácia obmedzení nepretržitej železničnej dopravy, najmä pod objektom.

 

Warszawa Zachodnia je jednou z najväčších investícií železničnej spoločnosti „PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.“ s hodnotou viac než 1,9 mld. PLN. Zároveň ide o strategickú stanicu v Poľsku z hľadiska počtu prechádzajúcich vlakov. Cez túto stanicu denne prechádza v priemere 1000 aglomeračných, regionálnych, diaľkových (vnútroštátnych a medzinárodných) vlakov. Realizovaná je v rámci projektu POIiŚ 5.1-13 s názvom: „Práce na medzimestskej trati vo Varšave, úsek Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia“.