Budimex.pl

Intermodálna križovatka Rumia Janowo dokončená v predstihu

Posledná aktualizácia: 27. októbra 2022
Intermodálna križovatka Rumia Janowo dokončená v predstihu

26. októbra – mesiac pred zmluvným termínom – Budimex dokončil a odovzdal do užívania komunikačný uzol Rumia Janowo v Pomoranskom vojvodstve. Investorom bola samospráva mesta. Na otvorení križovatky sa zúčastnilo niekoľko stoviek obyvateľov spolu s orgánmi regiónu Wejherowo, samosprávy Pomoranského vojvodstva a maršálom Mieczysławom Strukom.

 

Práce na tejto stavbe sa začali 18. marca 2020. Účelom križovatky Janowo bolo predovšetkým zlepšenie cestnej premávky a modernizácia okolitej infraštruktúry. Vďaka zrealizovanej investícii je možné neustále integrovať rôzne dopravné prostriedky: železnicu, autá, MHD a cyklistiku.

 

V rámci investície vznikli aj protipožiarne nádrže prepojené so systémom mestskej kanalizácie. Ochráni to naše mesto pred pravidelnými záplavami – povedal Michał Pasieczny – starosta Rumie počas otvorenia investície. Za efektívnu prevádzku a vykonanie všetkých prác v ťažkom teréne v požadovanom termíne patrí Budimexu zaslúžená gratulácia – pokračoval starosta mesta.

 

V okolí stanice SKM Rumia Janowo okrem iného bol vybudovaný tunel spájajúci dve časti mesta, parkoviská, cyklistické chodníky, autobusové prístrešky a autobusové zátoky, lávky a zariadenia pre invalidov.

 

Najväčšou výzvou bola výstavba tunela, ktorý prechádza popod 4 aktívne železničné koľaje a nástupište zastávky Rumia Janowo – hovorí Wojciech Kołacki – riaditeľ kontraktu spoločnosti Budimex SA. V tuneli sa nachádza cestný, peší a cyklistický chodník. Statická konštrukcia je jednopoľový železobetónový skelet s uzavretým prierezom a rozpätím 15 m vo svetle stien a dĺžkou 29,28 m. – dodáva Kołacki.

 

Vzhľadom na železničnú infraštruktúru, existujúce nástupište a prístrešok nástupišťa bol tunel realizovaný metódou zastrešenia rúr, ktorá spočíva v zhotovení prvotného ostenia tunela z oceľových rúr s priemermi od 400 do 1000 cm.

 

Následne boli rúry spojené špeciálnymi zámkami a zatlačené do zeme. Počas výstavby bola zachovaná plynulosť železničnej dopravy, pričom rýchlosť vlakov bola obmedzená na maximálne 60 km/h.– hovorí Kołacki.

 

Hodnota kontraktu – 66 miliónov PLN s DPH. Investorom je samospráva obce Rumia. Budimex v súčasnosti buduje aj multimodálne komunikačné uzly v Lubline a Rzeszówe.