Budimex.pl

Električková trať do Wilanowa – nová organizácia dopravy od 11. februára

Posledná aktualizácia: 13. februára 2023
Električková trať do Wilanowa – nová organizácia dopravy od 11. februára

Výstavba električkovej trate do Wilanowa prechádza do ďalšej etapy. Od 11. februára sa bude predlžovať stavenisko – práce budú prebiehať na celom úseku od ul. Puławska v Mokotowie cez ulicu Sobieskiego a aleju Rzeczpospolitej do ul. Branickiego vo Wilanowe. Investícia bude dokončená v súlade so zmluvným termínom, teda v prvom štvrťroku 2024.

 

Stavebný areál sa predĺži približne o 5 km. V sobotu 11. februára bol uzavretý jeden jazdný pruh na ul. Sobieskiego a aleji Rzeczypospolitej. Obmedzenie premávky na jeden jazdný pruh sa skončí 19. februára. Počas realizácie stavebných prác budú hlavné križovatky väčšinou priechodné a prejazdné. Avšak ako budú práce napredovať, môžu byť dočasne uzavreté menšie cestné spojenia – jedná sa o križovatku s ulicou van Beethovena a Sejmu Czteroletniego, a čiastočne bude obmedzený aj prístup na ul. Truskawiecka.

 

Tieto obmedzenia sú nevyhnutné vzhľadom na vykonanie potrebných rekonštrukcií mnohých podzemných sietí, ako sú teplovody, vodovody, kanalizácia či elektrické rozvody. Tieto siete musia byť komplexne prestavané, preto sa práce musia realizovať na celej dĺžke ulice Sobieskiego. Počas prestavby budú realizované rôzne práce, okrem iného: odstránenie bitúmenových povrchov, odstránenie vrchnej vrstvy pôdy z oddeľovacieho pásu, či frézovanie, prítomná bude aj ťažká technika, ktorá je potrebná pri demolácii zámkovej dlažby. Potom bude nasledovať výstavba koľajísk a koľajníc, trakcie, nových vozoviek a električkových zastávok.

 

Po dokončení stavby bude prejazd električkou zo štvrte Wilanów do stanice metra Centrum trvať iba 25 minút. Na stavbe denne pracuje v priemere 230 zamestnancov a 60 strojov a zariadení. Generálny zhotoviteľ uisťuje, že robí všetko preto, aby čo najskôr dokončil túto investíciu a odovzdal obyvateľom novú infraštruktúru na používanie.

 

Pre cestujúcich

Autobusový pruh na ul. Sobieskiego bude od 18. februára predĺžený do aleji Wilanowska. Od 13. februára budú nové spojenie z Wilanowa do metra linky M1 zabezpečovať autobusy linky 217 na predĺženej trase. Zo zastávky pri aleji Rzeczpospolitej a ul. Branickiego sa na stanicu Imielin budete môcť dostať autobusmi troch liniek – 217, 263 a 319. V ranných špičkách budú autobusy jazdiť smerom na stanicu metra Imielin približne každých 4 až 5 minút. Počas zimných prázdnin bude zachovaná častejšia premávka linky 522 a linky E-2. Zmení sa koncový úsek linky 172. Autobusy budú jazdiť do konečnej Stegny a nie do konečnej Sadyba.

 

Pre vodičov

Premávka na ul. Sobieskiego a aleji Rzeczpospolitej bude prebiehať na jednom jazdnom pruhu. Vodiči budú mať k dispozícii jeden jazdný pruh v každom smere. V prvých dňoch je potrebné zachovať mimoriadnu opatrnosť a nezabúdať, že navigačné systémy ako Google Maps „sa učia” novému správaniu vodičov.

 

Pre chodcov a cyklistov

Popri stavbe je možný voľný pohyb chodcov. Prechod z jednej strany ulice na druhú umožňujú špeciálne komunikačné body. Priechodné zostávajú aj lávky prechádzajúce nad staveniskom. Cyklisti z bezpečnostných dôvodov majú jazdiť po západnej strane, hneď vedľa premávky motorových vozidiel. Nesmieme pritom zabúdať, že celý päťkilometrový úsek – na oboch stranách ulice – je staveniskom, a preto treba pri pohybe pozdĺž investície zachovávať mimoriadnu obozretnosť.

Mapy a opisy predstavujúce podrobnosti novej dočasnej organizácie dopravy nájdete na stránke infoulice.um.warszawa.pl.

 

Zelená zastávka – akcia výsadby 400 stromov

Zelená zastávka je projekt, ktorého cieľom je vysadiť ešte väčší počet stromov v okolí výstavby električkovej trate do Wilanowa. Spoločnosť Budimex pripravila ďalších 400 sadeníc, ktoré chce odovzdať obyvateľom Mokotowa a Wilanowa, a vysadiť ich spolu s nimi na vybraných miestach. Generálny zhotoviteľ v súčasnosti prijíma prihlášky do prvej etapy akcie, v rámci ktorej vysadí 130 stromov. Výsadba je naplánovaná na súkromných pozemkoch, ktoré patria bytovým spoločenstvám a družstvám.

 

Bytové spoločenstvo/družstvo, ktoré sa chce zapojiť do tejto akcie, musí:

– disponovať pozemkom, na ktorom môžu byť vysadené stromy,

– nachádzať sa v okolí výstavby električkovej trate do Wilanowa,

– mať dostatočné zdroje, ktoré im umožnia dlhodobo sa starať o vysadené stromy.

 

Ako sa bytové spoločenstvo/družstvo môže zapojiť do akcie

Stačí vyplniť prihlášku akcie Zelená zastávka. Prihláška je dostupná v záložke „FORMULÁR” na stránke www.przystanekzielen.waw.pl. Prihlášky sú prijímané do 15. marca 2023.