Budimex.pl

Električka do štvrte Wilanówa – spoločnosť Budimex ukončila prvú časť kompenzačnej výsadby

Posledná aktualizácia: 30. decembra 2022
Električka do štvrte Wilanówa – spoločnosť Budimex ukončila prvú časť kompenzačnej výsadby

Počas výstavby električkovej trate do varšavskej mestskej štvrte Wilanówa bola realizovaná kompenzačná výsadba nových stromov – od začiatku novembra spoločnosť Budimex vysadila v Mokotowe a Wilanówe spolu 130 kusov. V rámci tejto investície bolo celkovo zasadených až 1000 kusov. Ostatná výsadba bude zrealizovaná do konca termínu ukončenia projektu, t.j. do roku 2024.

 

Vysadené boli rôzne druhy stromov, okrem iného lipy holandské, lipy malolisté, platany javorolisté, hraby, čerešne pílkaté, javory poľné a duby letné. Prvýkrát v histórii výstavby električkových tratí sa pri tratiach nachádzajú tzv. tvarované stromy. Stromy budú aj na zastávkach električiek. Výrub sa týka predovšetkým stromov, ktoré rastú v páse zelene medzi cestnými pruhmi, vzhľadom na skutočnosť, že výstavba električky do štvrte Wilanówa zahŕňa aj modernizáciu podzemných zariadení: vodovod, kanalizácia, kúrenie, telekomunikačné a energetické siete. Niektoré stromy prekážali týmto prácam a znemožňovali ich vykonanie. Vyrúbané stromy predstavujú menej než 10% všetkých stromov, ktoré rastú pozdĺž električkovej trate.

 

V rámci investície sú aktuálne realizované nasledovné práce:

  • práce na teletechnickej infraštruktúre – prestavba a výstavba preložiek;
  • práce v koľajisku - zhotovenie žľabu a spevnenie podložia pre konštrukčné vrstvy;
  • výstavba osvetlenia - položenie ochranných rúr vedených priečne pod vozovkou;
  • výstavba svetelnej signalizácie – položenie kanalizácie z plášťových potrubí;
  • výstavba a prestavba plynovodu – položenie plynovodných potrubí;
  • Spacerowa: práce na teletechnickej infraštruktúre vrátane preložiek, prestavba plynovodov, výstavba dažďovej kanalizácie KD, výstavba základov pre trakčné stĺpy, prípravné práce pred zahájením hlavných prác – Rozvodňa Zajączkowska (odstránenie kolízií);
  • Belwederska: Výstavba dažďovej kanalizácie – KD;
  • Sobieskiego: Zemné práce a začatie betonárskych prác (základy) – Rozvodňa Sobieskiego, demolácia základových prvkov;
  • Wilanowska: prípravné práce pred začatím hlavných prác – Rozvodňa Wilanowska.

 

Na stavbe pracuje viac ako 50 kusov techniky a viac ako 200 ľudí. Spoločnosť Budimex realizuje práce aj počas zimného obdobia.

 

Dočasné obmedzenia dopravy boli zavedené na nasledujúcich uliciach: Puławska, Goworka, Spacerowa, Belwederska a Sobieskiego. V rámci súčasných výluk je naplánovaná rekonštrukcia podzemných inžinierskych sietí a výstavba napájania trakčnej siete. Zrekonštruuje sa cestná komunikácia a vybuduje sa električková trať. V tomto roku sa plánuje začať s výstavbou troch trakčných staníc. V súčasnosti sú spracováva projektová dokumentácia. Po schválení predmetného projektu v súlade s platnými procedúrami mesta, bude projekt náležite predstavený. 

 

Nová trať sa bude začínať na križovatke ul. Puławska a Goworka. Rekonštrukcia sa bude týkať aj existujúceho úseku električkovej trasy od Rakowieckej ulice po Plac Unii Lubelskiej. Výškový rozdiel 22 m v smere k dolnej štvrti Mokotów bude električka prekonávať cez ulice Goworka a Spacerowa. Následne bude linka prechádzať cez ulice Belwederska a Sobieskiego smerom na sídlisko Miasteczko Wilanów. Koncový obojsmerný terminál sa bude nachádzať na križovatke alejí Rzeczypospolita a Branickiego.

 

Naplánované sú dve vetvy trate. Prvá z nich povedie po Gagarinovej ulici až po Czerniakowskú ulicu – ide o samostatnú investíciu, ktorú realizuje spoločnosť Tramwaje Warszawskie a Mestská vodárenská a kanalizačná spoločnosť. Na tomto úseku sa električková trať končí na obojsmernom termináli. Nová trať prinesie značnú úsporu času pre obyvateľov štvrte Wilanówa, ktorí dochádzajú do centra Varšavy. Cesta električkou z tejto mestskej časti do stanice metra Centrum bude trvať približne 30 minút.

 

Pri výstavbe električkovej trate do štvrte Wilanówa bude použitá technológia zelených tratí. Na novej trati bude vysadený rozchodník – rastlina, ktorá je odolná voči vyšším teplotám a nevyžaduje polievanie. Celková dĺžka zelených tratí na trase do štvrte Wilanówa presiahne 10 km.

 

Výstavba električkovej trate je súčasťou projektu spolufinancovaného Európskou úniou v rámci OPI&E 2014-2020. Súčasťou projektu je aj nákup 50 nových nízkopodlažných električiek, výstavba depa na sídlisku Annopol, ako aj osadenie informačných tabúľ pre cestujúcich na zastávkach. Oficiálny názov projektu je: Výstavba električkovej trate do štvrte Wilanówa spolu s nákupom električiek a sprievodnou infraštruktúrou. Jeho celkové náklady sú 1 miliarda 190 miliónov PLN, pričom spolufinancovanie EÚ predstavuje 555 miliónov PLN.