Budimex.pl

Dom zo srdca 2 v meste Brusy má už hrubú stavbu hotovú

Posledná aktualizácia: 18. januára 2022
Dom zo srdca 2 v meste Brusy má už hrubú stavbu hotovú

Dom zo srdca 2 má už hrubú stavbu hotovú. Návrhy interiérov budú hotové o niekoľko týždňov. Budimex stavia „dom na kľúč“ pre osemčlennú rodinu z mesta Brusy v Pomoranskom vojvodstve. Ide o druhý dom pre veľkú rodinu žijúcu v ťažkých ekonomických podmienkach, ktorý financujú firmy zo stavebného odvetvia.

 

Ako prvá sa na stavbe objavila spoločnosť ATUT RENTAL, ktorá zabezpečila dočasné oplotenie a poskytla zdroje elektrickej energie na dobu výstavby.  Vďaka tomu sa 20. decembra 2021 v „Dome zo srdca“ v meste Brusy začali stavebné práce, ktoré sa začali montážou okenných prvkov. Okná poskytla firma DRUTEX, ktorá sa ako jedna z prvých rozhodla podporiť akciu Budimexu. „Pomáhanie máme v krvi. Drutex sa od začiatku angažuje v spoločenskom živote a podporuje rôzne druhy podujatí a charitatívne kampane. Pre nás je pomáhať druhým jednoducho zdravým zvykom. Z našich skúseností môžem potvrdiť, že veta „čím viac dobra dáš, tým viac ho dostaneš“ je pravdivá.“ - hovorí Leszek Gierszewski, zakladateľ a prezident DRUTEX S.A. Montáž okien uskutočnila miestna rodinná firma STOLTMANN.

 

Budimex našiel hrubú stavbu domu s ukončenou strešnou konštrukciou spolu s debnením. Pri dokončení strešnej krytiny a položení strešných škridiel projekt podporuje firma CREATON. „Do filozofie a poslania firmy CREATON Polska je neodmysliteľne zapísaná zodpovednosť – zodpovednosť za naše produkty, zamestnancov, ale aj za životné prostredie a svet okolo nás. Preto sa CREATON Polska rozhodla zapojiť do kampane „Dom zo srdca“ a s radosťou podporiť stavbu domu pre pani Iwonu, pána Krzysztofa a ich deti. Sme hrdí, že sa môžeme zúčastniť tejto ušľachtilej iniciatívy, ktorá má šancu zmeniť ich životy. Sme si dobre vedomí dôležitosti pocitu bezpečia, ktoré zaručuje vlastný dom.“ vysvetľuje Rafał Ziółtkowski, obchodný a technický poradca CREATON Polska.

 

Do projektu sa ako jedna z prvých zapojila aj spoločnosť KELLER. „Do iniciatívy „Dom zo srdca“ sme sa rozhodli zapojiť z viacerých dôvodov. Prvým je ten, že veríme, že tento cieľ je veľmi ušľachtilý, a spolu s ďalšími spoločnosťami môžeme niekomu zmeniť život k lepšiemu. V druhom rade je pre nás dôležitá spoločenská zodpovednosť a starostlivosť o prostredie, v ktorom pracujeme. A tretím je ten, že u nás vo firme hovoríme, že „na pôde firmy Keller beží život“. Naše diela sú vždy „málo viditeľné“, preto teraz chceme prispieť svojou troškou k stabilným základom života rodiny v núdzi.“ – hovorí Magdalena Flakiewicz z firmy Keller.

 

Moderné a ekonomické riešenia

Budimex dbá najmä na to, aby dom pani Iwony a pána Krzysztofa bol vybavený ekologickými riešeniami, ktoré umožňujú znížiť náklady na jeho užívanie. Na túto potrebu odpovedala firma DAIKIN, ktorá dom vybaví tepelným čerpadlom a fotovoltaickou inštaláciou. Výber a montáž fotovoltaiky zrealizujú špecialisti z firmy SunSol z Gdanska.  „V SunSol veríme, že nie je nič cennejšie ako ponúknuť pomoc zo srdca, najmä tým, ktorí to najviac potrebujú. Poskytnutie bezpečného a ekologického domu dokonale zapadá do môjho životného poslania, ako aj vízie firmy SunSol. Naša účasť v projekte bude spočívať v tom, že bezplatne vyberieme a zrealizujeme fotovoltaickú inštaláciu na dome pani Iwony a pána Krzysztofa.“ – komentuje Michał Kitkowski, predseda predstavenstva spoločnosti SunSol.

 

Opäť pracujeme spolu!

Ochotu spolupracovať na druhom ročníku programu Dom zo srdca opäť vyjadrili stáli priatelia projektu. FBSerwis ponúkol pomoc pri úprave priestoru okolo domu „Sme radi, že ako spoločnosť zo skupiny Budimex môžeme opäť podporiť charitatívnu akciu „Dom zo srdca“. Ako angažovaná a spoločensky zodpovedná spoločnosť, ktorá pracuje v prospech miestnych komunít, sme presvedčení, že takéto iniciatívy sú mimoriadne dôležité a potrebné. Dúfame, že spoločne s ostatnými partnermi projektu sa nám podarí splniť sen pani Iwony a pána Krzysztofa o vlastnom bývaní. Nie je krajší sen, ako vytvoriť bezpečné miesto pre deti, kde budú môcť objavovať a rozvíjať svoje záľuby.“ – hovorí Ferdynand Waliszewski, riaditeľ divízie údržby infraštruktúry, člen predstavenstva FBSerwis SA.

 

Do akcie sa už druhýkrát zapojila aj Nadácia iSowa „V našej nadácii sa zameriavame na aktivity, ktoré zvyšujú úroveň vzdelania detí, mládeže a dospelých. Boli by sme radi, keby sa na tvárach detí pani Iwony a pána Krzysztofa objavil úsmev. Preto sme sa rozhodli do ich nového domova nainštalovať čarovný koberec – ide o interaktívne vzdelávacie zariadenie, ktoré slúži na cvičenie, zábavu a pohybové hry pre deti.“ – hovorí Monika Chról, riaditeľka sociálnych vecí Nadácie Sowa.

 

Opäť pomôže firma Blue Energy, ktorá rodine zabezpečí IT vybavenie. „Zapájame sa do množstva charitatívnych projektov, preto sme sa bez váhania rozhodli zapojiť do 2. ročníka kampane #DomZserca. Ako to bolo v prvom ročníku, aj v tomto radi dáme niečo zo seba. Sme radi, že spolu s ďalšími partnermi môžeme prispieť k zlepšeniu života pani Iwony a pána Krzysztofa. Pomáhať sa oplatí.“ – hovorí Michał Borucki, predseda predstavenstva Blue Energy.

 

Dokončenie hrubej stavby je blízko – čo potom?

V najbližších týždňoch vzniknú projekty interiérov domu, dodajú sa doň zariadenia, ktoré poskytnú ďalší sponzori. Už dnes špecialisti z Castorama Polska pracujú na návrhu kúpeľní a kuchýň, ktoré budú vyhovovať potrebám rodiny. Castorama tieto miestnosti nielen navrhne, ale aj zariadi a poskytne materiály, ktoré umožnia dokončiť podlahy v celom dome. O moderné, funkčné a vysokokvalitné osvetlenie Domu zo srdca sa postará SIGMA POLSKA. Vďaka pomoci firmy MAGNAT sa dom vyfarbí zvnútra aj zvonku. O nábytok do detských izieb sa postará firma Meblik, ktorá má jeden zo svojich závodov práve v meste Brusy. „Zapojili sme sa do projektu „Dom zo srdca“, pretože potreby detí nás sprevádzajú od založenia spoločnosti. Nakoniec Meblik sa zaoberá výrobou nábytku pre deti a mládež. Deťom pomáhame už dlhé roky, tentoraz prišiel čas na pomoc rodne v meste Brusy, ktorej vybavíme izby naším nábytkom.“ – hovorí Bartłomiej Myzyk – obchodný riaditeľ Meblik.

 

Na stránke akcie www.domzserca.pl môžete sledovať postup prác pri ďalšej výstavbe a zariaďovaní domu. Spoločnosť Budimex a ďalšie spoločnosti, partneri tohto projektu, tam zverejňujú informácie o podobných aktivitách pomoci.