Budimex.pl

Budimex začína výstavbu Metropolitného obchvatu Trojmesta

Posledná aktualizácia: 24. novembra 2022
Budimex začína výstavbu Metropolitného obchvatu Trojmesta

24. novembra 2022 sa uskutočnila inaugurácia výstavby Metropolitného obchvatu Trojmesta (MOT). Budimex začína so zemnými prácami pri hlavnom ťahu novej trasy. Spoločnosť už skôr vykonala výrubové, archeologické, zememeračské a prípravné práce. Hlavný dodávateľ bude plniť zmluvu v hodnote viac ako 581 miliónov PLN v priebehu 38 mesiacov od uzatvorenia zmluvy, s výnimkou zimného obdobia, čiže do marca 2025.

 

Výstavba MOT bola rozdelená na dve časti. Prvá úloha realizovaná spoločnosťou Budimex je úsek uzla Chwaszczyno (bez uzla) – uzol Żukowo (bez uzla) v dĺžke 16,3 km. Do roku 2025 vznikne dvojprúdová rýchlostná cesta, ktorá bude mať dva jazdné pruhy v oboch smeroch plus rezerva na tretí jazdný pruh, cestné uzly „Miszewo” ako aj „Chwaszczyno”, cestný okruh Miszewo, a taktiež o. i. 25 inžinierskych stavieb. Zmluvu plní spoločnosť Budimex vo forme „Navrhni a stavaj“.

 

Spoločnosť Budimex podpísala s Generálnym riaditeľstvom pre štátne cesty a diaľnice v Gdańsku zmluvu na výstavbu ďalšieho úseku rýchlostnej cesty S6 v rámci projektu s názvom „Výstavba Trojmestského metropolitného obchvatu“ v apríli 2021“. Zmluvu v hodnote viac ako 581 miliónov PLN bude hlavný dodávateľ plniť v priebehu 38 mesiacov od uzatvorenia zmluvy s výnimkou zimného obdobia, čiže do marca 2025. Zmluva bola uzatvorená na úseku S6 Luzino-Szemud, ktorý realizuje spoločnosť Budimex a je pokračovaním plánovaného Trojmestského metropolitného obchvatu. V rámci investície bude spoločnosť Budimex zodpovedná aj za realizáciu cca 16,3 km úseku Trojmestského metropolitného obchvatu, ktorý je súčasťou rýchlostnej cesty S6.

 

Ďakujem dodávateľom za vynaložené úsilie pri viac ako 20. inžinierskych objektoch. Obchvat realizujú dvaja dodávatelia, ktorí garantujú dobrú a včasnú realizáciu tejto investície. Poľským inžinierom prajem dobrú a bezpečnú prácu na tejto stavbe – hovorí Andrzej Adamczyk, minister pre infraštruktúru.

 

Celkovo bude mať MOT dĺžku približne 39 km a umožní efektívny prejazd z diaľníc A1 a S7 na západ a sever od Pomoranského vojvodstva, povedie tranzitnú dopravu na ďalšie úseky trasy S6 v smere na Lębork, Słupsk a Koszalin. Stavaný obchvat bude mať strategický význam aj pre dopravu v okolí Żukowa, a taktiež Chwaszczyna a odľahčí dopravu na už existujúcej rýchlostnej ceste S6 Obchvatu Trojmesta.

 

Realizácia zmluvy zahŕňa 3 mil. m3 zemných prác s využitím 26 inžinierskych objektov, 6,5 tisíc ton ocele, 45 tisíc m3 betónu ako aj 280 tisíc ton nosnej vrstvy. Tieto práce realizujeme pomocou vlastnej techniky, napr. ide o sanáciu podzemných kolízií, ktorú sme práve začali. Dnes začalo pracovať 20 technických jednotiek – zhŕňa Przemysław Czaja, Zmluvný riaditeľ spoločnosti Budimex SA.

 

MOT je ďalšou investíciou do infraštruktúry v portfóliu spoločnosti Budimex. V súčasnej dobe firma realizuje o. i. výstavbu rýchlostnej cesty S61 (na úsekoch: Suwałki – Budzisko s obchvatom Szypliszek, Stawiski-Szczuczyn, Wysokie – Raczki) ako aj rýchlostnej cesty S19 na úseku od uzla Białystok Zachód (bez uzla) do uzla Białystok Księżyno, S11 na úseku Koszalin – Zegrze Pomorskie, S5 Ornowo – Wirwajdy v warminsko-mazurskom vojvodstve a S1 v Malopoľsku.