Budimex.pl

Budimex začal s výstavbou obchvatu Osvienčimu.

Posledná aktualizácia: 10. novembra 2022
Budimex začal s výstavbou obchvatu Osvienčimu.

Da 07.11.2022 sa uskutočnil symbolický výkop a Budimex začal práce na deväťkilometrovom obchvate Osvienčimu. Tento projekt bude zahŕňať výstavbu štátnej cesty 44 triedy GP predstavujúcej obchvat Osvienčimu spájajúci sa s rýchlostnou cestou S1 Mysłowice – Bielsko-Biała v regióne uzla Osvienčim.

 

Zmluva v systéme Navrhni a stavaj bola uzatvorená s Generálnym riaditeľstvom pre štátne cesty a diaľnice oddelenie v Krakove dňa 10.07.2020 a žiadosť o vydanie povolenia na realizáciu cestnej investície bola predložená v súlade so Zmluvou dňa 10.05.2021.

 

Výstavba sa uskutoční v priamom susedstve oblasti Natura 2000 ako aj nad vodným zdrojom pre obec a mesto Osvienčim „Zasole“. Obchvat sa taktiež nachádza v priamom susedstve bývalého nacistického koncentračného táboru Auschwitz-Birkenau. V súvislosti s tým sa v projekte museli zohľadniť ustanovenia a požiadavky vyplývajúce zo Správy o hodnotení vplyvu na dedičstvo UNESCO.

 

Z hľadiska požiadaviek Správy UNESCO týkajúcich sa ochrany pamätného miesta Auschwitz/Birkenau bola navrhnutá nasledovná akustická ochrana: zemné násypy ako aj zemné a panelové steny. Na minimalizáciu rozptylu svetla mimo vozovky bolo použité aj znížené osvetlenie vozovky a svietidlá so smerovým rozložením svetla na povrch vozovky. Bola navrhnutá aj zeleň, ktorej cieľom je vizuálna izolácia obchvatu Osvienčim od pozorovacích bodov z historicky citlivých miest. Počas prípravy zmluvy bola taktiež uskutočnená dodatočná pokročilá analýza viditeľnosti z Múzea Auschwitz na budúcu cestu – hovorí Paweł Zawiła Riaditeľ zmluvy spoločnosti Budimex.

 

Na tento účel bol pomocou metódy fotogrametrie s využitím dronov vytvorený terénny model spolu so zeleňou, bola k tomu pridaná vizualizácia navrhovaných bezpečnostných prvkov, akými sú protihlukové steny a zemné násypy a z okolia koncentračného táboru bola vykonaná simulácia, či pri takýchto bezpečnostných prvkoch budú elementy cestnej infraštruktúry alebo vysoké vozidlá viditeľné. Analýza potvrdila správny výber stúpania trasy a účinnosť navrhovaných bezpečnostných prvkov a bola vysoko ocenená medzinárodnou komisiou UNESCO, dodáva Paweł Zawiła.

 

V rámci investície bude okrem iného realizovaná:

  • 9 km dvojprúdovej cesty triedy GP so sprievodnou infraštruktúrou a zariadeniami na bezpečnosť dopravy a ochranu životného prostredia
  • 5 križovatiek
  • Most nad Vislou s dĺžkou 432 m postavený v technológii pozdĺžneho posuvu
  • Viadukt WK2 Prechod nad fungujúcou železničnou traťou LK93 a LK882.
  • Most na Solou, vodným zdrojom Zasole a rybníkom Kamieniec s dĺžkou 463 m postavený v technológii letmej betonáže s najdlhším oblúkom mostu 140 m
  • Prestavba elektrického vedenia v dĺžke 10,1 km
  • Prestavba plynovodu
  • Výstavba a prestavba miestnych ciest v dĺžke 16,1 km