Budimex.pl

Budimex získal prestížne ocenenie WNP Awards

Posledná aktualizácia: 7. februára 2023
Budimex získal prestížne ocenenie WNP Awards

Ocenenia WNP Awards sa udeľujú počas konferencie EEC Trends – podujatia, ktoré sa koná pred Európskym hospodárskym kongresom v Katoviciach. Ocenenia získavajú tie organizácie, vďaka ktorým sa poľské hospodárstvo zlepšuje. Cezary Łysenko, člen predstavenstva Budimex, prevzal ocenenie z rúk Agnieszki Głowackiej, podpredsedníčky spoločnosti Erbud. Ocenenia udeľujú členovia redakcie portálu WNP.PL a ekonomického časopisu „Nowy Przemysł”.

 

Je to ocenenie pre všetkých ľudí pracujúcich na stavbách a tých, ktorí v Budimexe pracovali a budú pracovať. Často 7 dní v týždni a 24 hodín denne. Budimex už viac ako 55 rokov podporuje Poľsko a strategické investície v našom štáte – povedal pri preberaní ocenenia Cezary Łysenko.

 

Posledné roky umožňujú rozvoj takých spoločností, ako je tá naša. Budimex pristupuje k realizácii svojich úloh s myšlienkou, že budujeme našu budúcnosť. Spoločnosť zamestnáva viac než 7000 zamestnancov a spolupracuje s tisíckami firiem. Toto ocenenie oceňuje naše každodenné snaženie, často 7 dní v týždni, a preto je to ocenenie pre každého nášho zamestnancadodal Cezary Łysenko.

 

Aj napriek ťažkým ekonomickým podmienkam sa spoločnosť Budimex neustále rozvíja. Diverzifikuje svoju podnikateľskú činnosť zapája sa do ďalších sektorov trhu a výrazne zlepšuje finančné ukazovatele. Dominantná časť výnosov je generovaná v Poľsku zhrnul člen predstavenstva Budimex.

 

Naši dnešní víťazi dosiahli merateľný úspech, avšak čo je dôležité pozitívne ovplyvňujú celú poľskú ekonomiku v jej najdôležitejších, meniacich sa odvetviach a oblastiach. Mám na mysli zelenú transformáciu ekonomiky, investície do obnoviteľných zdrojov energie a zaistenia energetickej bezpečnosti, digitalizáciu a robotizáciu, modernú infraštruktúru, výskumné a vývojové aktivity a zahraničnú expanziu poľského biznisu povedal pri gratuláciách víťazom Wojciech Kuśpik, prezident skupiny PTWP, zakladateľ a vydavateľ časopisu „Nowy Przemysł“ a portálu WNP.PL.

 

Je to v posledných mesiacoch ďalšie ocenenie spoločnosti Budimex. V novembri 2022 získal Budimex ocenenie Top značka. Spoločnosť Budimex získala v septembri aj 7 titulov Stavba roka.