Budimex.pl

Spoločnosť Budimex dokončila rozšírenie objektu „Żelazny Most“

Posledná aktualizácia: 5. novembra 2021
Spoločnosť Budimex dokončila rozšírenie objektu „Żelazny Most“

Rozšírenie objektu na neutralizáciu banského odpadu „Żelazny Most“ pre KGHM Polska Miedź, ktoré od roku 2018 realizuje Budimex SA, bolo dokončené – 7 mesiacov pred plánovaným termínom. Objekt „Żelazny Most“ je najväčší svojho druhu v Európe. Je ho možné dokonca vidieť z vesmíru. Na jeho plochu by sa zmestilo tridsať národných futbalových štadiónov.

 

S investorom Zakład Hydrotechniczny KGHM Polska Miedź S.A. bola podpísaná hlavná zmluva a práce sa začali v máji 2018. Výstavba objektu bola rozdelená na dve zákazky, prvá sa týkala výstavby východnej priehrady v obci Rudna a západnej priehrady v obci Polkowice. Druhou zákazkou je výstavba vodovodnej, elektrickej a teletechnickej infraštruktúry spolu s riadiacim a meracím zariadením (AKP).

                                                           

„Żelazny Most” je ekologicky neutrálny a úplne chráni prírodné prostredie pred vodou, ktorá sa hromadí v nádrži. Pri rozširovaní objektu bol realizovaný najbezpečnejší variant výstavby a utesnenia hrádzí z hľadiska hydrotechniky aj ochrany životného prostredia. – „Żelazny Most“ je jednou z najväčších nádrží na svete na likvidáciu flotačného odpadu. Na jej rozšírenie o južnú časť sme použili moderné technológie, ktoré zaručujú bezpečné a efektívne využívanie objektu“, uviedol Artur Popko, prezident spoločnosti Budimex SA.

 

„Počas výstavby sme udržiavali vysokú úroveň spolupráce medzi mnohými tímami skupiny Budimex. Pracovalo na nej viac ako 100 našich technických jednotiek, z ktorých niektoré boli zakúpené špeciálne na túto investíciu. Technické práce vykonalo naše Oddelenie technických služieb. Postup prác bol skenovaný laserom a priebežne bol aktualizovaný v systéme BIM v spolupráci s BIM Innovation Team technickej kancelárie Budimex SA. Výsledkom bolo to, že spoločnosť Budimex v rámci výstavby nádrže spracovala 30 miliónov ton pôdy a vybudovala 140 km vodovodných, energetických a telekomunikačných vedení“, dodal Artur Popko.

 

Celková plocha južnej časti objektu je cca 600 ha, pričom samotný hlavný objekt „Żelazny Most“  má cca 1 500 ha.  Odpad pochádzajúci z procesu flotácie medenej rudy zo závodov na obohacovanie rúd Zakłady Wzbogacania Rud KGHM Polska Miedź S.A. bude uložený v úložisku južnej časti. Súčasne s rozširovaním nádrže bola realizovaná aj prístavba k už vybudovanému hlavnému objektu.

 

Hodnota hlavnej zmluvy bola 588 miliónov PLN.

 

„Żelazny Most“  je unikátnym hydrotechnickým objektom, pretože pri jeho prevádzke dochádza k vybudovaniu násypov materiálom uloženým do kupolovej haldy postupne ako sa zvyšuje množstvo uloženého odpadu. Odhaduje sa, že do roku 2035, po dosiahnutí maximálnej výšky priehrad, bude objem južnej časti približne 170 miliónov m3.

 

Objekt „Żelazny Most“ je najväčší svojho druhu v Európe. Výstavba existujúcej nádrže sa začala v roku 1974. O tri roky neskôr sa začala jeho prevádzka a neustále rozširovanie.

 

Spoločnosť Budimex, ako líder v oblasti stavebníctva, realizovala mnoho hydrotechnických projektov. Realizovala, okrem iných projektov, protipovodňovú nádrž Racibórz Dolny a v súčasnosti realizuje rekonštrukciu ostroh a regulačných stavieb na úsekoch rieky Odry v oblasti Osinów Dolny, Gozdowice – Stara Rudnica, Kostrzyn na Odre, Górzyca a na úrovni mesta Słubice.  Spoločnosť realizuje aj 2. etapu výstavby vodnej cesty spájajúcej Viselský záliv s Gdanským zálivom.

 

Jacek Sasin – Minister pre štátne aktíva: „Spoločnosť KGHM realizuje investície v hodnote 10 miliárd PLN. „Żelazny Most“ je jednou z hlavných investícií KGHM. Teší nás, že tento projekt mohol vzniknúť. Chcel by som týmto poďakovať všetkým ľuďom, ktorí sa na tejto investícii podieľali, najmä zamestnancom spoločnosti KGHM.“

 

Mariusz Chludziński – predseda správnej rady spoločnosti KGHM Polska Miedź: „Výstavba trvala približne 3 roky. Mala expresné tempo a bola dokončená pred zmluvným termínom, pričom išlo o najväčšiu investíciu svojho druhu v Európe. Ďakujem spoločnosti Budimex za dobrú a konštruktívnu spoluprácu. Som veľmi rád, že túto investíciu zrealizovali poľské spoločnosti.“

 

Dariusz Blocher – Člen dozornej rady spoločnosti Budimex – „Za úspechom tohto projektu stáli ľudia na strane investora, úradov a naši zamestnanci. Išlo o veľmi dobre pripravenú investíciu, ktorú sme zrealizovali efektívne. Na stavenisku sme mali prostriedky a zdroje na spracovanie stotisíc ton pôdy za jeden deň. V štandardných stavebných podmienkach tento rozsah zemných prác trvá približne mesiac.“

 

https://www.budimex.pl/pl/o-budimex/aktualnosci/postep-prac-na-budowie-odcinka-s5-nowe-marzy-dworzysko-przekroczyl-50.html