Budimex.pl

Budimex postaví časť múru na hranici Európskej únie a Bieloruska

Posledná aktualizácia: 5. januára 2022
Budimex postaví časť múru na hranici Európskej únie a Bieloruska

4. januára 2022 sme po rokovaní s ministerstvom vnútra a správy a Hraničnou strážou podpísali zmluvu o výstavbe časti ochrannej bariéry na hranici Európskej únie a Bieloruska. Projekt realizujeme za bežných trhových podmienok ako jedna z mála firiem na poľskom trhu, ktorá má dostatočné zdroje a skúsenosti na to, aby takúto zákazku vykonala profesionálne a včas. 

 

Máme potenciál a skúsenosti na to, aby sme túto úlohu zvládli včas. V každom stavebnom cykle realizujeme viac ako 200 stavebných zákaziek v jednotkovej hodnote dosahujúcej takmer 2 miliardy PLN.  Robíme najkomplexnejšie stavebné práce a inžinierske stavby v Poľsku. V roku 2020 sme v Ratibore postavili najväčšiu protipovodňovú nádrž v Poľsku s rozlohou 26,3 km2 a kapacitou 185 miliónov m3. Práce vykonávame s poľským inžinierskym personálom (5 000 ľudí) a vlastnou stavebnou technikou (viac ako 500 zariadení a strojov). Do prác realizovaných v celej krajine zapájame aj poľských subdodávateľov a miestne firmy.

 

Uvedomujeme si, aká výnimočná je táto investícia. Sme na zozname strategických firiem v oblasti obrany. Preto máme povinnosť v prípade mimoriadnych bezpečnostných situácií konať v prospech krajiny. Rovnako sme zareagovali na výzvu stavať dočasné nemocnice alebo robiť dokončovacie práce na cestách a železniciach po iných generálnych dodávateľoch, ktorí odstúpili od zmlúv. Sme zároveň najväčšou poľskou stavebnou firmou, a preto sme povinní túto investíciu podporiť v rozsahu našich znalostí, kompetencií a technického vybavenia. Táto investícia je spoločným projektom celej Európskej únie a je zameraná na stabilizáciu situácie na hraniciach,“ hovorí Artur Popko, prezident Budimexu.