Budimex.pl

Spoločnosť Budimex získala titul Líder udržateľnej výstavby (Sustainable Construction Leader)

Posledná aktualizácia: 12. októbra 2021
Spoločnosť Budimex získala titul Líder udržateľnej výstavby (Sustainable Construction Leader)

Spoločnosť Budimex získala cenu v súťaži Sustainable Economy Diamonds v kategórii Líder udržateľnej výstavby (Sustainable Construction Leader). Porota ocenila spoločnosť za vynikajúce úspechy v aktivitách v oblasti trvalo udržateľného rozvoja. Cenu prevzal Artur Popko, prezident spoločnosti Budimex.

 

Organizátorom projektu je Executive Club, ktorý združuje popredných poľských podnikateľov, ktorí oceňujú ich propagáciu a realizáciu myšlienky udržateľného a zodpovedného podnikania. Pri príležitosti slávnostného odovzdávania cien sa organizuje konferencia venovaná zástupcom manažmentu poľských a zahraničných spoločností.

 

Porota súťaže „Diamonds Sustainable Economy“, ktorej predsedal prof. Michał Kleiber, pracovala v nasledovnom zložení:

 

 • kňaz Andrzej Augustyński – predseda predstavenstva združenia Siemacha,
 • Katarzyna Byczkowska – predsedkyňa predstavenstva, BASF Polska,
 • Wiesław Hałucha – predseda predstavenstva, Alventa SA,
 • Wojciech Hann – predseda predstavenstva, Bank Ochrony Środowiska,
 • Marek Krupiński – generálny riaditeľ, Unicef Polska
 • Piotr Maciak – predseda predstavenstva, Nordkalk
 • Piotr Mirosław – predseda predstavenstva, Lyreco Polska
 • prof. dr hab. Roman Niżnikowski – člen Štátnej rady pre ochranu životného prostredia, Katedra chovu zvierat, Inštitút vied o zvieratách, Varšavská univerzita prírodných vied.
 • prof. Witold Orłowski – ekonóm, prednášajúci na Obchodnej škole Varšavskej technickej univerzity,
 • Dr. Jacek Pawlak – prezident Toyota Motor Poland a Toyota Central Europe
 • Beata Radomska – predseda Executive Club
 • prof. Bolesław Rok – docent, Katedra podnikania a etiky v podnikaní, Kozminského univerzita
 • Wojciech Rosa – člen predstavenstva, Polpharma
 • Marcin Ujejski – predseda predstavenstva, Blue Timber
 • prof. Piotr Wachowiak – Rektor, Varšavská ekonomická škola
 • Kamil Wyszkowski – Zástupca a predseda Rady Global Compact Network Poland – Iniciatíva generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov
 • Katarzyna Zawodna – Bijoch – predseda predstavenstva, Spółka Biurowa Skanska w CEE

 

Spoločnosť Budimex podniká v súlade s najvyššími environmentálnymi a sociálnymi štandardmi, za čo jej bolo udelené ocenenie Líder trvalo udržateľného stavebníctva (Sustainable Construction Leader). Čoraz viac budov realizovaných spoločnosťou získalo certifikáty LEED a BREEAM za udržateľnú výstavbu. Od roku 2015 sa podiel recyklovaných materiálov na celkovom využití stavebných materiálov štvornásobne zvýšil (z 2 % na 8 %).

 

V rámci novej CSR stratégie spoločnosť zvýši podiel energie z obnoviteľných zdrojov na celkovej nakupovanej energii na 50 % v roku 2023 (37 % v roku 2020). Počas stavebných prác sa minimalizuje spotreba vody aj rekuperáciou parnej vody, takže v nasledujúcich rokoch bude percento odpadu zachytené v zbernej nádrži stavby vyššie a v roku 2023 bude v konečnom dôsledku predstavovať 10 %.

 

Spoločnosť Budimex podporuje inovatívne riešenia, akými sú power banky nahrádzajúce spaľovacie generátory. Prenosné batérie Instagrid poskytujú energiu pre stavebné zariadenia, ako sú vŕtačky a zváračky. Ich najväčšou výhodou je fakt, že neprodukujú výfukové plyny, hluk a vibrácie a neznečisťujú ovzdušie. Ďalším inovatívnym riešením je spolupráca so spoločnosťou LOTOS Asfalt pri výrobe cestnej povrchovej zmesi s vôňou kvetov. Aktívne zlúčeniny obsiahnuté v zmesi pôsobia ako neutralizátor zápachu, čím znižujú prchavosť látky generujúcej zápach prítomný v tradičnom asfalte.  

 

https://www.budimex.pl/pl/o-budimex/aktualnosci/budimex-otworzyl-kolejna-strefe-rodzica-dla-dzieci-pacjentow-centrum-onkologii-w-lublinie.html