Budimex.pl

Budimex dokončil ďalší úsek Via Baltici

Posledná aktualizácia: 4. januára 2022
Budimex dokončil ďalší úsek Via Baltici

Budimex spolu s investorom – Generálnym riaditeľstvom poľských štátnych ciest a diaľnic (GDDKiA) a ministerstvom infraštruktúry 3. januára 2022 oficiálne otvorili úsek S61 Wysokie – Raczki. Dvadsaťkilometrový úsek novej rýchlostnej cesty je prvým dokončeným úsekom trasy Via Baltica vo Warmsko-mazurskom vojvodstve.

 

Výstavba sa začala v októbri 2019. V rámci investície bolo postavených 20,17 km rýchlostnej cesty s betónovým povrchom a prípustným zaťažením 115 kN/náprava (11,5 t na nápravu), dopravný uzol Wysokie typu WB (bezkolízny) s dvoma kruhovými objazdmi, 31 vjazdov s celkovou dĺžkou 32,36 km (s kamenivom alebo bitúmenovým povrchom), 25 inžinierskych stavieb – mosty, cestné viadukty, priechody pre zver a ekologické priepusty. Úloha zahŕňala aj rekonštrukciu siedmich ciest s dĺžkou 6,22 km, pretínajúcich hlavnú trasu.

 

Na tieto činnosti bolo použitých 150 000 m3 betónu a dvetisíc  ton betonárskej ocele. Objem zemných výkopových prác dosiahol asi 3 milióny m3. Hodnota dokončených prác je 575 miliónov PLN (s DPH).

 

Andrzej Adamczyk, minister infraštruktúry, povedal: „Táto cesta prispeje k rozvoju dvoch regiónov: podleského a warmsko-mazurského. Úsek S61 bol uvedený do prevádzky štyri mesiace pred plánovaným termínom odovzdania. Otváraný úsek S61 ukazuje, že už máme moderné cesty, ktoré sú často lepšie, ako tie na západe. Veľmi pekne ďakujem všetkým zamestnancom investora, zmluvného inžiniera, generálneho dodávateľa, ktorí na tejto ceste nechali kus svojho života.“

 

Cezary Łysenko, riaditeľ Infraštrukturálnej výstavby Budimexu, uviedol: Ukončujeme výstavbu 4 mesiace pred plánovaným termínom odovzdania. Budimex realizuje 40 % trás na Via Baltica. Nová cesta bola postavená z cementobetónového krytu. Pre zhotoviteľa je to investícia náročnejšia na realizáciu. Stavebné práce prebiehali počas pandémie. Napriek týmto ťažkostiam ukazujeme, že pri dobrej spolupráci s investorom, správou a miestnymi komunitami je možné realizovať stavebné práce načas.“

 

Budimex dokončil aj ďalšie úseky trasy S61 v Podleskom vojvodstve: Stawiski – obchvat Szczuczyn v roku 2021 a obchvat mesta Suwałki v roku 2019  Budimex stavia aj úsek S61 Suwałki – Budzisko. Dokončenie tejto časti Via Baltica je plánované na jeseň 2022.