Budimex.pl

Banka BGK poskytla spoločnosti Budimex úver vo výške 45 miliónov PLN na výstavbu veternej farmy

Posledná aktualizácia: 27. januára 2023
Banka BGK poskytla spoločnosti Budimex úver vo výške 45 miliónov PLN na výstavbu veternej farmy

„Magnolia Energy“ – cieľová spoločnosť skupiny Budimex, zriadená na realizáciu projektu výstavby veternej farmy, ktorú budú tvoriť 2 turbíny s celkovým výkonom do 7 MW, získala financovanie od banky „Bank Gospodarstwa Krajowego“ vo forme project finance. Je to ďalšia etapa rozvoja investícií skupiny Budimex do obnoviteľných zdrojov energie.

 

26. januára 2023 bola uzavretá úverová zmluva v hodnote 45,3 milióna PLN, ktorú bude tento projekt splácať počas nasledujúcich 15 rokov fungovania farmy. Z úveru bude financovaná výstavba a montáž dvoch veterných turbín a vybudovanie elektrickej prípojky. Investícia bude realizovaná vo Veľkopoľsku, neďaleko mesta Gniezno.

 

Financovanie je založené na dlhodobej dohode o nákupe elektrickej energie (PPA).

 

„Spoločnosť Budimex spolupracuje s bankou „Bank Gospodarstwa Krajowego“ na dennej báze v našej hlavnej podnikateľskej činnosti a sme radi, že túto spoluprácu môžeme rozšíriť aj na oblasť OZE“hovorí Zbigniew Kamecki, riaditeľ oddelenia riadenia financií spoločnosti Budimex

 

„V roku 2021 sme sa rozhodli využiť naše investičné príležitosti a hľadať obnoviteľné projekty úžitkového charakteru. Začiatkom roku 2022 sme získali prvý projekt v oblasti veternej energetiky typu RTB (Ready-To-Build) na pevnine s názvom „Magnolia vo Veľkopoľsku“. Do konca roka 2022 sme naše portfólio rozšírili o ďalší projekt: fotovoltaickú farmu“ – hovorí Adam Skwarski, riaditeľ investícií a rozvoja spoločnosti Budimex a zároveň člen predstavenstva Magnolia Energy.

 

Spoločnosť Budimex začala investovať do OZE v roku 2022 – ako jeden z prvkov diverzifikácie činnosti skupiny Budimex, popri zahraničných trhoch a elektromobilite.

 

Naším hlavným cieľom v tomto roku je dokončiť výstavbu Magnólie (v prvej polovici tohto roka), a tiež do konca roka dokončiť druhý projekt – fotovoltaickú farmu.

 

Financovanie tohto projektu bolo zorganizované s podporou právnickej kancelárie Norton Rose Fulbright.

 

Banka BGK podporuje financovanie OZE

 

Financovanie veternej energetiky je v súlade so stratégiou banky „Bank Gospodarstwa Krajowego“, vypracovanou na roky 2021 – 2025. Jedným z prvkov stratégie je podpora rozvoja nízkoemisnej ekonomiky. Banka realizuje tento zámer okrem iného prostredníctvom financovania investícií do obnoviteľných zdrojov energie. Výroba energie z nulových a nízkoemisných zdrojov je tiež jedným z cieľov programu s názvom „Strategická bezpečnosť“ banky BGK. Angažovanie banky v oblasti trvalo udržateľného rozvoja nedávno ocenila aj agentúra Sustainable Fitch, ktorá banka BGK udelila rating „2“ vo svojom ratingu ESG (na stupnici od 1 do 5, pričom „1“ znamená najlepšie hodnotenie).

 

„Rozvoj pevninskej veternej energetiky znamená urýchlenie energetickej transformácie v Poľsku, a prináša množstvo výhod pre ekonomiku – rast HDP, dodatočné príjmy pre samosprávy, rozvoj dodávateľských reťazcov, či nové pracovné miesta. Financovanie takých projektov je v súlade s misiou banky BGK, ktorou je podpora trvalo udržateľného spoločenského a ekonomického rozvoja Poľska. Najmä v súčasnej geopolitickej situácii je zvyšovanie energetickej bezpečnosti našej krajiny, realizované výstavbou bezemisných zdrojov energie, napr. veternej energetiky, mimoriadne dôležité. Našou úlohou, ako poľskej rozvojovej banky, je podporovať financovanie poľských firiem, vďaka čomu sa zvýši podiel OZE v energetickom mixe našej krajiny“ – povedal Dariusz Szwed, člen predstavenstva banky „Bank Gospodarstwa Krajowego“.

 

V minulom roku tvorili veterné elektrárne 13% z celkového inštalovaného výkonu v rámci celej národnej energetickej sústavy a pri zohľadnení len obnoviteľných zdrojov energie to bolo 36%. Elektrická energia vyrábaná modernými veternými turbínami sa vyznačuje najnižšími jednotkovými výrobnými nákladmi (LCOE).