Budimex.pl

Vznik FB Serwis

Vznik FB Serwis

Budimex spolu s Ferrovial Services zakladajú špecializovanú spoločnosť FBSerwis, ktorej činnosť zahŕňa: environmentálne služby, údržbu infraštruktúry, Total Facility Management a energetickú efektivitu. Ide o ďalšiu oblasť služieb, o ktorú sa rozširuje ponuka Skupiny Budimex.

SPÄŤ