Budimex.pl

Založenie FB Serwis

Založenie FB Serwis

Budimex a Ferrovial Services zakladajú špecializovanú spoločnosť FBSerwis, ktorej náplňou sú: environmentálne služby, údržba infraštruktúry, Total Facility Management a energetická efektívnosť. Ide o ďalšiu oblasť služieb, o ktorú sa rozširuje ponuka skupiny Budimex.

SPÄŤ