Budimex.pl

Budimex súčasťou indexu RESPECT

Budimex súčasťou indexu RESPECT

Spoločnosť je súčasťou indexu RESPECT, ktorý združuje najzodpovednejšie spoločnosti kótované na varšavskej Burze cenných papierov. Ako jedna z najväčších stavebných spoločností v Poľsku si uvedomujeme náš vplyv na formovanie nášho prostredia a využívame svoj potenciál na realizáciu dôležitých spoločenských cieľov, ktoré priamo nesúvisia s našou podnikateľskou činnosťou. Chceme, aby z nášho zodpovedného konania mali prospech aj budúce generácie.

SPÄŤ