Budimex.pl

Budimex sa pridáva k indexu RESPECT

Budimex sa pridáva k indexu RESPECT

Spoločnosť je zaradená do indexu RESPECT, ktorý zahŕňa najzodpovednejšie spoločnosti na varšavskej burze. Keďže sme jednou z najväčších stavebných spoločností v Poľsku, uvedomujeme si svoj vplyv na formovanie životného prostredia a využívame svoj potenciál na dosiahnutie dôležitých sociálnych cieľov, ktoré priamo nesúvisia s naším podnikaním.

Chceme, aby naše zodpovedné konanie bolo prínosom aj pre budúce generácie.

 

 

 

SPÄŤ