Budimex.pl

Budimex kupuje PNI

Budimex kupuje PNI

Realizáciou rozvojovej stratégie v oblasti výstavby železníc sa Budimex stáva vlastníkom Podniku pre opravy infraštruktúry, firmy špecializujúcej sa na veľké opravy a komplexnú modernizáciu železničnej infraštruktúry spolu so sprievodnými zariadeniami a priebežnú údržbu tejto infraštruktúry.

SPÄŤ