Budimex.pl

Budimex Olsztyn a Budimex Cieszyn sa stávajú súčasťou Budimexu Dromex

Budimex Olsztyn a Budimex Cieszyn sa stávajú súčasťou Budimexu Dromex

K Budimexu Dromex sa pripájajú ďalšie spoločnosti: Budimex Olsztyn a Budimex Cieszyn, čím sa uzatvára zásadná etapa štrukturálnych zmien Skupiny.

SPÄŤ