Budimex.pl

Založenie Budimex Dromex

Založenie Budimex Dromex

V dôsledku zlúčenia spoločností Budimex Budownictwo, Budimex Poznaň, Budimex Unibud, Dromex a Mostostal Krakov vzniká Budimex Dromex – najväčšia generálna dodávateľská spoločnosť v Poľsku s personálnym a výkonným potenciálom umožňujúcim realizáciu najkomplexnejších zákaziek.
 
19. augusta 2002 sa Budimex Dromex mení na akciovú spoločnosť, ktorej jediným vlastníkom je Budimex.

 

SPÄŤ