Budimex.pl

Spoločnosť Budimex Unibud založili a vstúpili do nej Budimex Poznań a Mostostal Kraków

Spoločnosť Budimex Unibud založili a vstúpili do nej Budimex Poznań a Mostostal Kraków

V dôsledku septembrového zlúčenia spoločností Unibud a Budimex Varšava vzniká Budimex Unibud ako centrum generálneho dodávateľstva v strednom a severovýchodnom Poľsku.
30. novembra sa Budimex Poznaň spája s Budimexom. Spoločnosť so sídlom v Poznani pôsobí ako hlavné dodávateľské centrum v západnom a severnom Poľsku.
V tom istom roku sa Budimex stáva strategickým investorom Mostostal Krakov so špecializáciou na poskytovanie služieb v oblasti výstavby a montáže oceľových konštrukcií pre cementárenský a vápenný priemysel, energetiku, hutníctvo a chemický priemysel.

SPÄŤ