Budimex.pl

Vznik spoločnosti Budimex Unibud, ku ktorej sa pripája Budimex Poznań a Mostotal Kraków

Vznik spoločnosti Budimex Unibud, ku ktorej sa pripája Budimex Poznań a Mostotal Kraków

Zlúčením spoločností Unibud a Budimex Warszawa vzniká v septembri Budimex Unibud, ktorý sa stáva centrom generálneho dodávateľstva v strednom a severovýchodnom Poľsku.

 

Dňa 30. novembra dochádza k zlúčeniu Budimexu Poznań s Budimexom. Poznaňská spoločnosť pôsobí ako centrum generálneho dodávateľstva v západnom a severnom Poľsku.

 

V tom istom roku sa Budimex stáva strategickým investorom spoločnosti Mostotal Kraków, ktorá poskytuje služby v oblasti zhotovovania a montáže oceľových konštrukcií pre cementársky a betonársky, energetický, hutnícky a chemický priemysel.

SPÄŤ