Budimex.pl

Budimex na burze cenných papierov

Budimex na burze cenných papierov

Spoločnosť úspešne vstupuje na WSE. Pri prvých kotáciách v roku 1995 hodnota akcií Budimexu prevyšuje emisnú cenu o 35 %. Dni, keď obrat s akciami Budimexu presahuje 25 % celkového obratu na burze, svedčí o ich atraktivite.
Po úspešnom roku 1994, ktorý spoločnosť uzavrela so ziskom presahujúcim 9 miliónov PLN, bol v roku 1995 zaznamenaný nárast o viac ako 22,6 milióna PLN.

SPÄŤ