Budimex.pl

Založenie Dromex

Založenie Dromex

V Združení podnikov cestných a mostných prác vzniká Kancelária exportu pre dopravné stavby Dromex, neskôr nazývaná sesterskou spoločnosťou Budimexu. Firma od začiatku zbierala skúsenosti v púštiach Blízkeho východu. Za viac ako 1 miliardu dolárov Dromex postavil viac ako 4 000 km ciest v Líbyi, čo je 13 % z cestnej siete tejto krajiny.

Spoločnosť celkovo stavia 4700 km ciest a diaľnic mimo Poľska a asi 100 veľkých mostov, viaduktov a komunikačných uzlov za viac ako 1,7 miliardy dolárov.

SPÄŤ