Budimex.pl

Vznik CHZB Budimex

Vznik CHZB Budimex

Technické nápady poľských inžinierov v spojení so stavebnými tímami spoločnosti Budimex, ktoré sú rozptýlené po krajinách východného bloku, ako aj po vzdialených štátoch Ázie a Afriky spoločne realizujú mnoho investícií. Počas prvých 10 rokov svojej pôsobnosti spoločnosť podpisuje 75,5 tisíc zmlúv v Poľsku i v zahraničí.

 

Zvláštnu pozornosť si vyžaduje najmä neobvyklá investícia, ktorú Budimex realizoval v tamtých rokoch v Líbyi – rekonštrukcia mesta Barka (El-Marj) zničeného počas zemetrasenia.

SPÄŤ