Budimex.pl

História

Vznik CHZB Budimex (viac)
1968
Základným cieľom obchodných aktivít Centrum Handlu Zagranicznego Budimex [Centra pre zahraničný obchod Budimex] je export stavebných služieb.
Vznik CHZB Budimex
Založenie firmy Dromex – v ZPRDiM [sk.: Združenie podnikov pre dopravné stavby a mostové konštrukcie] (viac)
1971
vzniká Biuro Eksportu Budownictwa Komunikacyjnego Dromex [Kancelária exportu dopravných stavieb Dromex].
Založenie firmy Dromex – v ZPRDiM [sk.: Združenie podnikov pre dopravné stavby a mostové konštrukcie]
Vznik Budimexu Poznań (viac)
1982
Budimex Poznań začína realizovať svoje obchodné aktivity ako pobočka firmy Budimex.
Vznik Budimexu Poznań
Privatizácia Budimexu (viac)
1992
Firma upevňuje svoje postavanie na trhu v nových ekonomických podmienkach.
Privatizácia Budimexu
Budimex na varšavskej Burze (GPW) (viac)
1995
úspešný debut spoločnosti Budimex na Varšavskej burze cenných papierov.
Budimex na varšavskej Burze (GPW)
Budimex sa stáva holdingovou spoločnosťou (viac)
1997
Budimex je najväčšou stavebnou spoločnosťou v Poľsku a upevňuje svoju pozíciu na medzinárodných trhoch.
Budimex sa stáva holdingovou spoločnosťou
Vznik spoločnosti Budimex Unibud, ku ktorej sa pripája Budimex Poznań a Mostotal Kraków (viac)
1999
ďalšie zmeny a reštrukturalizácie spoločností svedčia o neustálom rozvoji firmy.
Vznik spoločnosti Budimex Unibud, ku ktorej sa pripája Budimex Poznań a Mostotal Kraków
Ferrovial sa stáva strategickým investorom firmy Budimex (viac)
2000
Svetový líder v oblasti stavebníctva nadobúda väčšinový balík akcií spoločnosti Budimex.
Ferrovial sa stáva strategickým investorom firmy Budimex
Vznik spoločnosti Budimex Dromex (viac)
2002
V dôsledku zmien a zlučovania spoločností Budimex vzniká najväčšia stavebná firma v Poľsku.
Vznik spoločnosti Budimex Dromex
Budimex Olsztyn a Budimex Cieszyn sa stávajú súčasťou Budimexu Dromex (viac)
2003
Ukončenie procesu dôležitých štrukturálnych zmien.
Budimex Olsztyn a Budimex Cieszyn sa stávajú súčasťou Budimexu Dromex
Zlúčenie Budimexu a Budimexu Dromex (viac)
2009
19. novembra 2009 dochádza ku zlúčeniu spoločností Budimex a Budimex Dromex.
Zlúčenie Budimexu a Budimexu Dromex
Budimex kupuje spoločnosť PNI (viac)
2011
Vďaka tomu, že Budimex kúpil spoločnosť Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury rozšíril svoju ponuku v oblasti železničného staviteľstva.
Budimex kupuje spoločnosť PNI
Budimex súčasťou indexu RESPECT (viac)
2011
Budimex sa pripája k indexu RESPECT, ktorý združuje všetky kótované spoločnosti pôsobiace v súlade so zásadami trvalo udržateľného rozvoja.
Budimex súčasťou indexu RESPECT
Vznik FB Serwis (viac)
2012
Budimex spoločne so skupinou Ferrovial Services zakladajú špecializovanú spoločnosť FB Serwis.
Vznik FB Serwis
Predaj spoločnosti Budimex Danwood ? (viac)
2013
Budimex pokračuje vo svojej stratégii sústrediť sa na primárne obchodné činnosti Skupiny.
Predaj spoločnosti Budimex Danwood ?
1968
 
1971
 
1982
 
1992
 
1995
 
1997
 
1999
 
2000
 
2002
 
2003
 
2009
 
2011
 
2012
 
2013