Budimex.pl

Ročné výkazy

 

Ročné výkazy 2020

 

Ročné výkazy 2019

Ročné výkazy 2018

Ročné výkazy 2017

Ročné výkazy 2016

Ročné výkazy 2015

 

Akcionári
( viac )

Štruktúra akcionárov k 20.05.2021