Budimex.pl

Periodické výkazy

Finančný výkaz skupiny Budimex a Budimex SA za rok 2020
Pravidelné výkazy
Rok Jan. – Mar.(1Q) Jan. – Jún(1H) Jan. – Sep.(3Q) Jan. – Dec.(FY)
2021  Výkaz (PDF)  Výkaz (ZIP)
2020  Výkaz (PDF)  Výkaz (ZIP)  Výkaz (PDF)  Výkaz (ZIP)
2019  Výkaz (PDF)  Výkaz (ZIP)  Výkaz (PDF)  Výkaz (ZIP)
2018  Výkaz (PDF)  Výkaz (ZIP)  Výkaz (PDF)  Výkaz (ZIP)
2017  Výkaz (PDF)  Výkaz (ZIP)  Výkaz (PDF)  Výkaz (ZIP)
2016  Výkaz (PDF)  Výkaz (ZIP)  Výkaz (PDF)  Výkaz (ZIP)
2015  Výkaz (PDF)  Výkaz (ZIP)  Výkaz (PDF)  Výkaz (ZIP)
2014  Výkaz (PDF)  Výkaz (ZIP)  Výkaz (PDF)  Výkaz (ZIP)
2013  Výkaz (PDF)  Výkaz (ZIP)  Výkaz (PDF)  Výkaz (ZIP)
2012  Výkaz (PDF)  Výkaz (ZIP)  Výkaz (PDF)  Výkaz (ZIP)
2011  Výkaz (ZIP)  Výkaz (ZIP)  Výkaz (ZIP)  Výkaz (ZIP)
2010  Výkaz (ZIP)  Výkaz (ZIP)  Výkaz (ZIP)  Výkaz (PDF)
Rok Jan. – Mar.(1Q) Jan. – Jún(1H) Jan. – Sep.(3Q) Jan. – Dec.(FY)
2021  Výkaz (PDF)  Výkaz (ZIP)
2020  Výkaz (PDF)  Výkaz (ZIP)  Výkaz (PDF)  Výkaz (ZIP)
2019  Výkaz (PDF)  Výkaz (ZIP)  Výkaz (PDF)  Výkaz (ZIP)
2018  Výkaz (PDF)  Výkaz (ZIP)  Výkaz (PDF)  Výkaz (ZIP)
2017  Výkaz (PDF)  Výkaz (ZIP)  Výkaz (PDF)  Výkaz (ZIP)
2016  Výkaz (PDF)  Výkaz (ZIP)  Výkaz (PDF)  Výkaz (ZIP)
2015  Výkaz (PDF)  Výkaz (ZIP)  Výkaz (PDF)  Výkaz (ZIP)
2014  Výkaz (PDF)  Výkaz (ZIP)  Výkaz (PDF)  Výkaz (ZIP)
2013  Výkaz (PDF)  Výkaz (ZIP)  Výkaz (PDF)  Výkaz (ZIP)
2012  Výkaz (PDF)  Výkaz (ZIP)  Výkaz (PDF)  Výkaz (ZIP)
2011  Výkaz (ZIP)  Výkaz (ZIP)
2010  Výkaz (ZIP)  Výkaz (ZIP)
Akcionári
( viac )

Štruktúra akcionárov k 20.05.2021