Budimex.pl

Peňažný tok

Finančné údaje - konsolidované*

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Čistá hotovosť z prevádzkovej činnosti

611 502

195 796

(523 375)

574 348

887 512

765 445

Čistá hotovosť z investičných aktivít

(48 930)

(356 583)

309 684

(185 260)

96 429

827 043

Čistá hotovosť z finančných činností

(223 100)

(400 080)

(481 037)

(316 473)

(243 664)

(988 379)

Čistý peňažný tok

339 472

(560 867)

(694 728)

72 615

740 277

604 109

*) Vybrané finančné údaje v tisícoch PLN

 

 

 

Finančné údaje – individuálne*

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Čistá hotovosť z prevádzkovej činnosti

534 109

95 323

(473 145)

459 323

499 312

187 621

Čistá hotovosť z investičných aktivít

(10 467)

(298 085)

443 742

(199 800)

159 338

(1 412 489)

Čistá hotovosť z finančných činností

(219 954)

(395 932)

(474 925)

(227 155)

(183 677)

(886 017)

Čistý peňažný tok

303 688

(598 694)

(504 328)

32 368

474 973

714 093

*) Vybrané finančné údaje v tisícoch PLN