Budimex.pl

Spoločnosť Budimex dokončuje práce na plynovode Goleniów – Ciecierzyce v jednom z úsekov plynovodu Baltic Pipe

Posledná aktualizácia: 6. júna 2022
Spoločnosť Budimex dokončuje práce na plynovode Goleniów – Ciecierzyce v jednom z úsekov plynovodu Baltic Pipe

„Je to pre nás veľmi dôležitá zákazka, a to jednak z hľadiska jej rozsahu, keďže sme zodpovední za výstavbu najdlhšej pozemnej ú časti ť potrubia Baltic Pipe, ako aj kvôli potrebe zabezpečiť najvyššiu kvalitu plynovodu. Zároveň sa nám aj napriek zložitej situácii na trhu so stavebnými materiálmi a odlivu ukrajinských pracovníkov podarilo udržať vysoké tempo prác. Všetko nasvedčuje tomu, že úsek, ktorý staviame, spolu so súvisiacimi zariadeniami získa kolaudačné rozhodnutie potrebné povolenia na uvedenie do prevádzky už v júli 2022. Projekt Baltic Pipe, realizovaný spoločnosťou GAZ-SYSTEM, je strategickým prvkom infraštruktúry našej krajinyPoľska, ktorý posilní jej energetickú bezpečnosť v našom regióne. O to viac nás teší, že ako najväčšia poľská stavebná spoločnosť sa na ňom môžeme podieľať.“ – uviedol Artur Popko, predseda predstavenstva spoločnosti Budimex S.A., ktorá je generálnym dodávateľom úseku.

 

V júni, mesiac pred zmluvným termínom, plánuje spoločnosť Budimex vykonať technické odovzdanie investorovi. V júni a júli bude tento úsek plynofikovaný natlačený plynom a uvedený do prevádzky spustený, a v júli by sa malo získať kolaudačné rozhodnutie.

 

„Toto je už tretia zákazka, ktorú pre spoločnosť GAZ-SYSTEM realizujeme. Tieto skúsenosti nám umožňujú udržiavať vysoké pracovné tempo a zároveň zabezpečiť zodpovedajúcu kvalitu spracovania. Podobne ako v prípade nášho úseku plynovodu na Slovensko, ktorý tiež realizujeme, aj tento úsek plynovodu Baltic Pipe plánujeme dokončiť v predstihu, hoci ani tu nebola núdza o inžinierske výzvy. Obchádzanie nadzemných prekážok, ako sú rieky a cesty, si vyžadovalo realizovať 55 bezvýkopových križovaní prechodov s použitím metód mikrotunelovania, vŕtania a zdvíhania pretláčania, ako aj 4 križovania prechody s použitím najmodernejšej technológie Direct Pipe. Takto vznikli vrty prechody pod riekami Ina, Pełcz a Krąpiel, a posledný, najdlhší v Poľsku, pod riekou Wartaą s dĺžkou 1 400 m.“ – komentuje Piotr Świecki, riaditeľ energetických stavieb ej výstavby spoločnosti Budimex.

 

Technológie používané spoločnosťou Budimex umožňujú minimálne invazívne prekonávanie geologicky alebo urbanisticky náročné ých terényov, čím preto sú najšetrnejšie k životnému prostrediu a urýchľujú realizáciu prác. Vrt pod riekou Warta má v najnižšom bode hĺbku až 40 m. V ostatných úsekoch bolo potrubie položené v minimálnej hĺbke 1,2 m v riadne náležite pripravenom výkopeej ryhe, pričom na niektorých úsekoch bolo vzhľadom na geologické podmienky zabezpečené štetovnicami. K plynovodu patrí aj príslušná infraštruktúra a technologické zariadeniaobjekty.

 

„Okrem samotného potrubia dlhého takmer 122 km, pospájaného približne 8 000 zvarmi, sme dokončili aj štyri technologické zariadeniaobjekty: rozšírenie kompresorovej stanice plynu Goleniów o sústavu piestových stavidiel a výstavbu sústavy bariérových a prepúšťacích zariadení v obciach Kolonia katastri obce Kiczarowo, Przywodzie a Buszów. V súčasnosti pripravujeme plynovod na pripojenie k častiam infraštruktúre objektov zariadenia na oboch koncoch úseku. Celé potrubie je už uložené v zemi, prešlo aj všetkými tlakovými skúškami, dokončili sme lineárne a montážne zváranie. Na hraniciach skúšobných úsekov sme vykonali garantované zvary a teraz sme v štádiu prác kedy plynovod testujeme pomocou geometrického piestu, aby sme v júni mohli zrealizovať technické odovzdanie investorovi, natlakovať začať plynofikáciu a uviesť plynovod do prevádzkyspustiť.“ – dodáva Szczepan Konopczak, manažér zákazky spoločnosti Budimex.

 

Podľa oznámení investora sa má preprava plynu cez plynovod Baltic Pipe spustiť v októbri 2022. Rozsah 122-kilometrovej investície realizovanej spoločnosťou Budimex zahŕňa okrem iného:

 

  •      výstavbu priamej línie plynovodu s priemerom DN1000 MOP 8,4 MPa na úseku od kompresorovej stanice Goleniów do stanice uzáverov Ciecierzyce,
  •      prestavbu kompresorovej stanice Goleniów, ktorá zahŕňala: Goleniów -– Płoty, DN 500 MOP 6,3 MPa Odolanów –- Police, DN700 MOP 8,4 MPa Szczecin –- Lwówek;
  •      výstavbu lineárnej uzatváracej a odľahčovacej zostavy ZZU Kolonia Kiczarowo s obtokovými systémami
  •      výstavbu lineárnych uzatváracích a odľahčovacích zostáv, ZZU Przywodzie a ZZU BUSZÓW spolu s obtokovými systémami vybavenými kolektormi, ktoré umožňujú pripojenie nových staníc/odberateľov, energetickými prípojkami, inštaláciou AKPiA (kontrolno-meracej aparatúry a automatiky), ako aj telemetriou a ostatnou infraštruktúrou;
  •      vybudovanie systému aktívnej protikoróznej ochrany plynovodu
  •      natlakovanie a spustenie plynovodu.

Raporty bieżące ( viac )
37 2022
Aktuálny výkaz č. 37 / 2022
21. júna 2022
Adoption by the Management Board of Budimex S.A. of the Assumptions of the dividend policy of Budimex S.A. for the years 2022–2026
36 2022
Aktuálny výkaz č. 36 / 2022
10. júna 2022
Railway line No. 104 Chabówka - Nowy Sącz at section A1 along with technical infrastructure - the offer of Budimex S.A. received the highest score
35 2022
Aktuálny výkaz č. 35 / 2022
6. júna 2022
Construction of a Frito Lay plant in Poland — annex execution
34 2022
Aktuálny výkaz č. 34 / 2022
6. júna 2022
Design and extension of the national road No 79 along the Garbatka – Wilczowola section from km 93+030 to km 100+711 – signing of the contract
Aktuálne kotácie a indexy
5. júla 2022
Budimex235.50000.86%
 
WIG53455.23000.04%
 
WIG201693.10000.25%
 
WIG-BUDOW3687.1700-0.08%
 
Kalkulačka návratnosti investície
( viac )
 
 
Akcionári
( viac )

Štruktúra akcionárov k 20.05.2021

IRS Budimex
( viac )

Individuálny štandard výkazov Budimex S.A. vrátane definície dôverných informácií

Budimex Factsheet
( viac )

Súhrn finančných informácií pre Budimex Group

Novinky