Budimex.pl

Jednoduchý výkaz ziskov a strát

Vybrané finančné údaje
Vybrať rok:
Vybrať obdobie:
Typ údajov:
Výkaz ziskov a strát
Finančné údaje* 20202019  
Výnosy netto z predaja výrobkov, tovarov a materiálov
8 382 240
7 569 663
Zisk (strata) brutto z predaja
937 033
551 552
Rentabilita
11,2%
7,3%
Zisk (strata) z prevádzkovej činnosti
638 572
318 394
Rentabilita
7,6%
4,2%
*) Vybrané finančné údaje v tisícoch
 Stiahnuť finančné výsledky
Aktuálne kotácie a indexy
23. januára 2022
Budimex241.5000-2.42%
 
WIG70850.990.14%
 
WIG202311.930.04%
 
WIG-BUDOW3902.49-1.11%
 
Akcionári
( viac )

Štruktúra akcionárov k 20.05.2021

Rozumiem

Tento servis používa súbory cookies, vďaka ktorým funguje lepšie. Prečítajte si o cookies viac. Politika ochrany osobných údajov a súkromia Servisu