Budimex.pl

Jednoduchý výkaz ziskov a strát

Vybrané finančné údaje
Vybrať rok:
Vybrať obdobie:
Typ údajov:
Výkaz ziskov a strát
Finančné údaje* 20212020  
Výnosy netto z predaja výrobkov, tovarov a materiálov
7 911 192
8 382 240
Zisk (strata) brutto z predaja
833 797
937 033
Rentabilita
10,5%
11,2%
Zisk (strata) z prevádzkovej činnosti
587 085
638 572
Rentabilita
7,4%
7,6%
*) Vybrané finančné údaje v tisícoch
 Stiahnuť finančné výsledky
Aktuálne kotácie a indexy
7. decembra 2022
Budimex274.50001.29%
 
WIG55983.89000.14%
 
WIG201735.66000.12%
 
WIG-BUDOW4022.15000.65%
 
Akcionári
( viac )

Štruktúra akcionárov k 20.05.2021