Budimex.pl

Zintegrowany System Zarządzania

Stosujemy nowoczesne, efektywne i bezpieczne dla środowiska naturalnego rozwiązania technologiczne. Działamy rzetelnie i profesjonalnie w oparciu o międzynarodowe standardy zarządzania. Świadczymy najwyższej jakości usługi, idealnie dopasowane do potrzeb Klientów, minimalizując ujemne oddziaływanie na środowisko naturalne.

 

Przy realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych stosujemy Zintegrowany System Zarządzania, obejmujący: system zarządzania  jakością wg ISO 9001, system zarządzania środowiskowego wg ISO 14001, system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg 45001 oraz  system zapewnienia jakości oparty na wymaganiach Natowskiego standardu AQAP  2110. Potwierdzeniem skuteczności tych systemów są nadane certyfikaty oraz stały nadzór zewnętrznych jednostek certyfikujących.

Certyfikaty

Certyfikat systemu zarządzania energią ISO 50001  
Polityka Zarządzania
Certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001
Certyfikat systemu zarządzania środowiskiem ISO 14001
Certyfikat systemu jakości wg. AQAP 2110 – ważny z certyfikatem ISO 9001
Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej NCAGE
Certyfikat systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001
Certyfikat systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 45001
Certyfikat systemu zarządzania usługami IT ISO/IEC 20000
Certyfikat potwierdzający spełnianie wymagań jakości dotyczące spawania PN-EN ISO ...