Budimex.pl

Odpowiedzialność i zaangażowanie społeczne w 2009 roku

Odpowiedzialność i zaangażowanie społeczne w 2009 roku

Długofalowy sukces w biznesie musi uwzględniać potrzeby interesariuszy i otoczenia firmy. Przejrzystość zarządzania, jasne komunikowanie, dbałość o interesy pracowników, klientów, akcjonariuszy, zainteresowanie sprawami społeczności lokalnych są dla Budimeksu bardzo istotne. Konsekwencją takiego podejścia do prowadzonej działalności biznesowej jest opublikowany po raz pierwszy w ubiegłym roku przez Budimex raport społecznej odpowiedzialności. Publikacja takiego raportu będzie stałym elementem komunikowania się firmy z jej otoczeniem.

W roku 2009 Budimex przeprowadził akcję mającą na celu podniesienie bezpieczeństwa dzieci na drodze. Program adresowany był do uczniów najmłodszych klas szkół podstawowych z małych miejscowości zlokalizowanych nieopodal inwestycji realizowanych przez nas na terenie całego kraju.

Obok działań prowadzonych na szeroką skalę Budimex wspierał również pojedyncze osoby, które znalazły się w tragicznej sytuacji życiowej. Na nasze wsparcie mogły także liczyć instytucje zajmujące się pomocą ludziom potrzebującym.

Od lat staramy się uczestniczyć w przedsięwzięciach, które służą ochronie dziedzictwa narodowego, stąd zaangażowanie Budimeksu we wsparcie różnych wydarzeń kulturalnych i związanych ze sztuką. W ubiegłym roku wsparliśmy gruntowną renowację i konserwację arcydzieła sztuki późnobarokowej - organów z Katedry Polowej Wojska Polskiego. Jak co roku przekazaliśmy również środki finansowe na ratowanie zabytkowych kaplic i nagrobków w ramach popierania działalności Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami w Warszawie.
Od 2005 roku Budimex współfinansuje badania archeologiczne prowadzone przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego w Libii, na obszarze antycznego miasta Ptolemais. Dzięki naszemu ubiegłorocznemu wsparciu Polska Misja Archeologiczna mogła zakupić sprzęt, który pozwala na szybkie i bardzo precyzyjne oraz nieinwazyjne badanie znajdujących się pod ziemią pozostałości archeologicznych. Nowoczesna aparatura umożliwi w czasie zaledwie kilku sezonów przebadanie całego obszaru Ptolemais. Nigdy wcześniej nie realizowano podobnych badań na tak wielką skalę.

Po raz kolejny pomogliśmy w organizacji Mistrzostw Polski Żeglarzy Niepełnosprawnych. W 2009 roku była to już XV edycja zawodów organizowanych przez Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej ALMATUR w Giżycku. Z pomocy Budimeksu korzystali również piłkarze z Ostrowca i koszykarki z Torunia.

Obok inicjatyw społecznych, charytatywnych i sponsoringowych Budimex prowadził działania edukacyjne, w zakresie których wspierał kongresy, konferencje oraz seminaria naukowe i branżowe. W wielu z nich w roli ekspertów brali udział przedstawiciele naszej firmy.