Budimex.pl

Odpowiedzialność i zaangażowanie społeczne w 2008 roku

Odpowiedzialność i zaangażowanie społeczne w 2008 roku

Odpowiedzialna firma, prowadząc działalność biznesową, zwraca baczną uwagę na otoczenie społeczne po to, by móc reagować na jego potrzeby. Grupa Budimex od wielu lat wspiera przedsięwzięcia, które określa się mianem społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility). Dbając o zasady etyczne, prawa pracowników, otoczenie społeczne i środowisko naturalne, jednocześnie dzielimy się naszym sukcesem rynkowym z innymi.

 

Od 2005 roku Budimex współfinansuje badania archeologiczne prowadzone przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego na terenie Libii, w Ptolemais – stolicy późnoantycznej prowincji Cyrenajki. Efektem prac polskich badaczy jest stworzenie cyfrowej mapy miasta Ptolemais oraz udostępnienie jednej ze zrekonstruowanych rezydencji z okresu hellenistycznego i rzymskiego w miejscu jej odkrycia, w naturalnym otoczeniu. Zaangażowanie Budimeksu było bardzo ważne nie tylko dla polskich badaczy, ale przyniosło również wiele korzyści nauce i kulturze światowej. Efekty prac archeologów z Uniwersytetu Warszawskiego można było podziwiać podczas wystawy „Skarb z Ptolemais” zorganizowanej zimą 2008 r. na Zamku Królewskim w Warszawie. Wystawie towarzyszyła konferencja naukowa „Polskie badania archeologiczne w Ptolemais”. Budimex był mecenasem tych wydarzeń.

 

Bardzo ważnym obszarem, w którym Grupa Budimex od lat jest aktywna, jest działalność charytatywna. W roku 2008 wsparliśmy wiele osób najuboższych i niepełnosprawnych – głównie dzieci i młodzież. Dzięki Budimeksowi „Fundacja na rzecz pomocy dzieciom z Grodzieńszczyzny – Białystok” mogła zorganizować letni wypoczynek dla najmłodszych. Budimex wsparł także Rejs Mikołajkowy (Gdańsk – Nynashamn – Gdańsk) dla dzieci z domów dziecka organizowany przez Rotary Club oraz spotkanie wigilijne dla najuboższych dzieci z Warszawy urządzone przez Fundację TROSKA. Z pomocy Budimeksu korzystały również Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Olsztynie i European Foundation w Warszawie.

 

Nasza firma przekazała także środki finansowe na zorganizowanie koncertu charytatywnego „Zimowa Gala Humoru”.
Równolegle do działalności charytatywnej Budimex angażował się we wspieranie wydarzeń sportowych. Wieloletnią tradycją jest już pomoc w organizacji Mistrzostw Polski Żeglarzy Niepełnosprawnych. W 2008 roku Budimex wsparł XIII edycję tej imprezy, organizo-waną przez Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej – ALMATUR w Giżycku. Z pomocy Budimeksu korzystali również organizatorzy VII edycji międzynarodowych zawodów Cracovia Maraton, na które rokrocznie zjeżdżają najlepsi biegacze europejscy. Dodatkowo wspieraliśmy branżowe imprezy sportowe:
IV Mistrzostwa Polski Drogowców w Narciarstwie Alpejskim, IV Strzeleckie Mistrzostwa Polski Drogowców
w Śremie czy IV Rejs Mostowców Dolnośląskich.

 

Obszarem zaangażowania społecznego Grupy Budimex jest również działalność edukacyjna i kulturalna. W 2007 roku przekazaliśmy Zamkowi Królewskiemu w Warszawie środki finansowe na zakup obrazu Franciszka Woźniakowskiego „Portret Franciszka Gugenmusa” – zamkowego zegarmistrza, o którym sądzono, że nie zostawił po sobie żadnej podobizny. Budimex angażował się we wspomaganie imprez kulturalnych o charakterze niszowym, które najbardziej potrzebują mecenasów, m.in. pomagał przy organizacji X Festiwalu Operowo-Operetkowego
w Ciechocinku. Działalność edukacyjna Budimeksu koncentrowała się na wspieraniu i uczestniczeniu w szeregu kongresów i konferencji naukowych. Wystarczy wymienić XVIII Forum Ekonomiczne w Krynicy, III Kongres Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, 54. Konferencję Naukową „Krynica 2008”, Naukowo-Techniczną Konferencję Szkoleniową organizowaną przez Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy czy Seminarium organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych.

Od wielu lat Budimex popiera działalność Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami w Warszawie. Nie inaczej było w roku 2008, w którym ponownie przekazaliśmy środki finansowe na ratowanie zabytkowych kaplic
i nagrobków.