Budimex.pl

Odpowiedzialność i zaangażowanie społeczne w 2007 roku

Odpowiedzialność i zaangażowanie społeczne w 2007 roku

Badania archeologiczne
Od 2005 roku wspiera badania archeologiczne prowadzone przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego na terenie Libii, w stolicy późnoantycznej prowincji Cyrenajki – Ptolemais.
W czasie trwających ponad sześć lat prac badawczych odsłonięto dużą część kwartału miasta z pozostałościami domów z okresu hellenistycznego i rzymskiego. W jednej z budowli, z początków III wieku n.e., odkryto kilkanaście niezwykle cennych mozaik podłogowych oraz doskonale zachowane malowidła ścienne. Zwieńczeniem prac wykopaliskowych i konserwatorskich prowadzonych w 2007 roku będzie wystawa, którą zaplanowano na jesień 2008 roku.Na Zamku Królewskim w Warszawie wystawcy zaprezentują ponad sześćset brązowych i srebrnych monet. Badania archeologiczne i konserwatorskie prowadzone przez polskich naukowców mają doprowadzić do stworzenia aktualnego, numerycznego modelu całego miasta Ptolemais. Nowoczesne metody wykorzystujące zdjęcia satelitarne oraz pomiary topograficzne wykonane tachimetrami laserowymi pozwolą na zlokalizowanie zarysów ścian położonych na głębokości 3 – 4 metrów i w konsekwencji na stworzenie cyfrowego planu nieistniejącego miasta.
Polscy archeolodzy pokazują nowe standardy prac konserwatorskich. Celem naukowców jest stworzenie muzeum in situ, tj. udostępnienie jednej ze zrekonstruowanych rezydencji w miejscu jej odkrycia, w naturalnym otoczeniu, które podkreśli niepowtarzalność architektury. Prace polskich archeologów w Ptolemais wyznaczają nowe trendy w dziedzinie archeologii niedestrukcyjnej i rozwiązań konserwatorskich. O tym, jak ważna jest obecność polskich uczonych w Ptolemais, świadczy m.in. wystawa w Muzeum Narodowym w Trypolisie, gdzie zaprezentowano efekty prac prowadzonych w 2007 roku.

 

Działalność charytatywna
Grupa Budimex, podobnie jak w poprzednich latach, zaangażowała się w działalność charytatywną, wspierając osoby najuboższe i niepełnosprawne, a przede wszystkim dzieci i młodzież. Finansowo wspierała liczne imprezy, m.in. koncert „Pomóż dziecku” – co roku organizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci z Olsztyna, festyn z okazji Dnia Dziecka organizowany przez
Towarzystwo Inicjatyw Społecznych TROSKA z Warszawy, letni wypoczynek dla dzieci z najuboższych rodzin organizowany przez Radę Pań z Polskiego Czerwonego Krzyża, a także letni wypoczynek dla dzieci najbardziej potrzebujących organizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Warszawy. Grupa Budimex finansowała paczki dla dzieci przygotowywane przez European Fundation z Warszawy, a także liczne imprezy dla niepełnosprawnych organizowane przez Fundację AWANGARDA.
Działalność charytatywna Budimeksu to także pomoc w urządzeniu pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Hecznarowicach, udział w pracach Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami w Warszawie czy pomoc socjalna członkom Stowarzyszenia Szarych Szeregów.

 

Wydarzenia sportowe
Grupa Budimex nie tylko wspiera liczne imprezy sportowe, ale także bierze w nich udział.
W 2007 roku fi rma sponsorowała XIII Mistrzostwa Polski Żeglarzy Niepełnosprawnych organizowane przez Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej ALMATUR w Giżycku, rozgrywki tenisowe organizowane przez Polski Związek Tenisa na Wózkach z Warszawy, a także III Rejs Mostowców Dolnośląskich organizowany przez Związek Mostowców RP.
Budimex wsparł finansowo festyn sportowo-rodzinny, popularyzujący kulturę fizyczną oraz promujący bezpieczeństwo w ruchu drogowym, organizowany przez Mareckie Towarzystwo Sportowe MARCOVIA 2000, a także VI edycję międzynarodowej imprezy CRACOVIA MARATON organizowaną przez Ośrodek Sportu i Rekreacji „Krakowianka”.

 

Działalność edukacyjna i kulturalna
Grupa Budimex angażowała się również w akcje edukacyjne i kulturalne.
W 2007 roku współfi nansowała konferencję budowlaną „Problemy Naukowo-Badawcze” w Krynicy zorganizowaną przez Fundację na rzecz rozwoju Politechniki Białostockiej, a także wystawę „Pamiętamy”, zorganizowaną przez Centrum Myśli Jana Pawła II.
Na uwagę zasługuje współpraca Budimeksu ze szkołami budowlanymi. W czasach, kiedy brakuje fachowców, wsparcie dla tej grupy uczniów jest bardzo potrzebne. Praktyki, lekcje pokazowe na budowach, szkolenia branżowe dla nauczycieli, fi nansowanie nagród dla laureatów Okręgowej Olimpiady Wiedzy Budowlanej czy wreszcie stypendia dla uczniów – to tylko niektóre propozycje firmy dla szkół. Obecnie Grupa Budimex współpracuje z Zespołem Szkół Architektoniczno-Budowlanych w Warszawie oraz z Zespołem Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu, a w przyszłości zamierza rozszerzyć tę działalność na cały kraj.
W 2007 roku firma kontynuowała finansowanie badań archeologicznych w Libii. Grupa Budimex wspierała liczne wydawnictwa, takie jak „Budowa i utrzymanie nawierzchni lotniskowych” (Wydawnictwo Komunikacji i Łączności z Warszawy), „Budownictwo w Polsce” (Wydawnictwo OMNI MODO z Bydgoszczy), „Mosty na Wiśle” (Wydawnictwo QAX Manufaktura Artystyczna z Bydgoszczy), „Warszawa – miasto w Europie” (Wydawnictwo UNITEX z Bydgoszczy), „Vademecum skutecznego działania w samorządzie” (Wydawnictwo TWIGGER SA z Warszawy).