Budimex.pl

Odpowiedzialność i zaangażowanie społeczne w 2006 roku

Odpowiedzialność i zaangażowanie społeczne w 2006 roku

Pomoc charytatywna Grupa Budimex tradycyjnie już zaangażowała się w działalność wielu instytucji charytatywnych, wspierając za ich pośrednictwem osoby niepełnosprawne i najuboższe, skupiając przede wszystkim uwagę na pomocy dzieciom i młodzieży. Finansowo wspomagała liczne koncerty i działania charytatywne, między innymi akcję "Pomóż dziecku" co roku organizowaną przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Olsztynie, letni wypoczynek dla dzieci z inicjatywy Fundacji na Rzecz Pomocy Dzieciom Grodzieńszczyzny czy też pomoc osobom niepełnosprawnym poprzez Fundację "Serce na dłoni". W ramach wsparcia Fundacji Awangarda zajmującej się promocją działań artystycznych i zawodowej samodzielności osób niepełnosprawnych, firma zakupiła kilka tysięcy kartek świątecznych. Inne działania podjęte przez spółkę to współfinansowanie remontu budynku Fundacji Niepełnosprawnych SANUS w Ostródzie oraz włączenie się do prac Stołecznego Komitetu Opieki nad starymi Powązkami poprzez przekazanie środków pieniężnych na ratowanie cmentarza.

 

Działalność edukacyjna i kulturalna

Obok pomocy potrzebującym Budimex SA angażuje się w akcje kulturalne i edukacyjne. W roku 2006 Spółka współfinansowała kilka konferencji i sympozjów nauko-wych. Najważniejsze z nich to: Forum Gospodarcze "EXPO - Wschód", zorganizowane przez SGH w Warszawie oraz pierwszy w powojennej Polsce Kongres Transportu Polskiego, poświęcony procesom inwestycyjnym na polskich drogach i liniach kolejowych, zorganizowany przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR z Warszawy. Spółka wsparła także organizowaną przez Centrum Myśli Jana Pawła II wystawę historyczną "Papież w Warszawie".

 

Wydarzenia sportowe

Grupa Budimex od wielu lat czynnie uczestniczy oraz wspiera wiele imprez i wydarzeń sportowych. W roku 2006 objęła sponsorską opieką XII Mistrzostwa Polski Żeglarzy Niepełnosprawnych organizowane przez Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej ALMATUR w Giżycku oraz Międzynarodowy Spływ Kajakowy na Dunajcu im. Tadeusza Pilarskiego zor-ganizowany przez Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Kajakowej "Dunajec". Badania archeologiczne W roku 2006 spółka Budimex Dromex kontynuowała współfinansowanie badań archeologicznych w Libii, objętych opieką Społecznego Komitetu Promocji Polskich Badań Archeologicznych. Przekazane środki umożliwiły prowadzenie prac wykopaliskowych obejmujących architekturę, urbanistykę i topografię antycznej stolicy Cyrenaiki - miasta Ptolemais. Te unikatowe ze względu na stan zachowania wykopaliska są przykładem najwyższej klasy światowego dziedzictwa kulturowego. Spółka Budimex SA została także Generalnym Sponsorem Polskiego Związku Tenisa na Wózkach 2006, wspierając tym samym rozgrywki tenisowe osób niepełnosprawnych.