Budimex.pl

Odpowiedzialność i zaangażowanie społeczne w 2005 roku

Odpowiedzialność i zaangażowanie społeczne w 2005 roku

W 2005 roku podobnie jak w latach ubiegłych, grupa Budimex uczestniczyła w wielu akcjach pomocy ludziom najuboższym i chorym, szczególnie dzieciom i młodzieży. Wspierała finansowo organizacje koncertów charytatywnych, przekazując środki m.in. Towarzystwu Przyjaciół Dzieci w Olsztynie na coroczną akcję ?Pomóż dziecku?, Instytutowi Centrum Zdrowia Dziecka na kolonie letnie pacjentów Kliniki Onkologii, Fundacji "Europa 2004" na organizację imprezy z okazji Dnia Dziecka, Fundacji "Dla Dobra Dziecka" na wsparcie wychowanków domów dziecka, a także PCK na letni wypoczynek dzieci i młodzieży.

 

Pomoc osobom niepełnosprawnym

Współpracując z działającą na rzecz osób niepełnosprawnych Fundacją Awangarda, Budimex wspierał warsztaty artystyczne niepełnosprawnych, m.in. poprzez zakup kilku tysięcy ręcznie wykonanych kartek świątecznych. Firma zorganizowała również konkurs plastyczny pt. "Budujemy na zielono" a najciekawszą z prac umieściła na okładkach firmowych kalendarzy. W 2005 roku Grupa Budimex po raz kolejny zaangażowała się na rzecz rehabilitacji ruchowej osób niepełnosprawnych. Jednym z takich przedsięwzięć były zorganizowane po raz jedenasty Mistrzostwa Polski Żeglarzy Niepełnoprawnych.

 

Współpraca z fundacjami

W minionym roku Budimex współpracował także z Fundacją CARITAS Polska, udzielającą pomocy osobom starszym, bezdomnym i chorym. Firma wsparła także Fundację "Zjednoczeni dla Transplantacji" oraz pomogła Fundacji Neurochirurgii Wojskowej w zakupie aparatu do znieczulenia chorych.

 

Edukacja i kultura

Grupa Budimex od lat włącza się w akcje edukacyjne i kulturalne. W 2005 roku współorganizowała kilka konferencji i sympozjów naukowych. Jednym z nich było Forum Gospodarcze "Expo - Wschód", zorganizowane przez Studenckie Koło Naukowe "East West Business" Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Inicjatywa a wspierana jest przez Grupę Budimex od trzech lat. Koło działa na rzecz promocji i popularyzacji współpracy gospodarczej polskich przedsiębiorstw ze wschodnimi partnerami, a studentom - członkom organizacji umożliwia zdobywanie wiedzy o rynkach wschodnich. Na wsparcie ze strony Budimeksu mogło również liczyć VI Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami, organizowane przez Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Forum Polskiego Drogownictwa w czasie Międzynarodowych Targów "Infrastruktura 2005" oraz organizatorzy "Debaty o zagospodarowaniu przestrzennym Warszawy". Z pomocy Grupy skorzystała także Fundacja Ochrony Zabytków Drogownictwa, która otrzymała wsparcie na rozwój Muzeum Drogowców i Mostowców.

 

Nauka

Finansowe wsparcie Grupy pomogło Społecznemu Komitetowi Promocji Polskich Badań Archeologicznych przeprowadzić badania w Libii. Placówka ta, jako jedyny zagraniczny ośrodek badawczy, otrzymała koncesję na prace archeologiczne w tym kraju. Prowadzone badania wykopaliskowe są bazą szkoleniową dla studentów i młodych pracowników a jednocześnie docenianą na świecie wizytówką polskiego środowiska nauki. Budimex Dromex dołączył do grona sponsorów prowadzonych tam prac ze względu na znajomość rynku i entuzjazm dla polskich inicjatyw naukowych. Na pomoc w realizacji swych badań mógł również liczyć Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego. Grupa Budimex dofinansowała także jubileuszową konferencję Wydziału Inżynierii Lądowej na Politechnice Warszawskiej.