Budimex.pl

Miłość licealistów

Miłość licealistów

Aż ponad 600 prac napłynęło na zorganizowany w końcu 2001 roku przez Budimex I ogólnopolski konkurs dla uczniów liceów sztuk plastycznych pt. "Miłość". Prace mogły być wykonane dowolną techniką malarską i graficzną, w związku z tym prezentowały pełne spektrum możliwości młodych kandydatów na artystów, a wielu przypadkach - sądząc po poziomie nadesłanych dzieł - już ukształtowanych twórców.

Jury w składzie: prof. Stanisław Wieczorek - przewodniczący oraz prof. prof. Krzysztof Kiwerski, Janusz Stanny, Adam Wsiołkowski i Andrzej Ochalski przyznało Grand Prix konkursu Agacie Nogackiej z LSP w Katowicach. Równorzędne nagrody w kategorii malarstwa zdobyli: Urszula Bogucka (Supraśl), Małgorzata Hop (Katowice) i Łukasz Puchalski (Supraśl), natomiast w kategorii grafiki: Dawid Dołnat (Gorzów Wlkp) i Agnieszka Zając (Dąbrowa Górnicza)