Budimex.pl

Dzięki finansowej pomocy Budimeksu mieszkańcy Radomierzyc mają nową świetlicę

Dzięki finansowej pomocy Budimeksu mieszkańcy Radomierzyc mają nową świetlicę

W sierpniu 2010 roku Dolny Śląsk nawiedziła powódź. Zapewne większość z nas słyszała wówczas o Bogatyni, która została odcięta od świata. Pomoc napływała z różnych stron Polski i  z zagranicy. Budimex też miał w niej swój niebagatelny udział, tym bardziej, że w okolicy realizowaliśmy jeden z naszych kontraktów drogowych, który ostatecznie bardzo pomógł w przywróceniu łączności drogowej Bogatyni z resztą kraju. Nasze zainteresowanie wzbudziła także mała miejscowość Radomierzyce 7 sierpnia 2010 r. ogromu zniszczeń dokonała we wsi fala powodziowa, która powstała w wyniku przerwania zbiornika i zapory Witka. Całkowitemu zniszczeniu uległa wtedy świetlica – miejsce integrujące mieszkańców wokół kultury (biblioteka, ośrodek kultury) i aktywności fizycznej (siłownia, stoły do ping-ponga). Zarząd Budimeksu przeznaczył 0,5 mln złotych na pomoc w odbudowie świetlicy.
Pod koniec stycznia 2012 zakończył się remont świetlicy i obiekt już funkcjonuje.