Budimex.pl

Działalność sponsoringowa w 2003 roku

Działalność sponsoringowa w 2003 roku

Budimex od początku swego istnienia współpracował z najlepszymi uniwersytetami i ośrodkami badawczymi w kraju. W roku 2003 współpracował między innymi ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie, Politechniką Warszawską, Poznańską, Krakowską, Wrocławską, Rzeszowską, Opolską, Uniwersytetem śląskim, Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Wyższą Szkołą Biznesu w Nowym Sączu, Instytutem Badawczym Dróg i Mostów, Instytutem Techniki Budowlanej, Krajową Izbą Budownictwa i regionalnymi Izbami Budownictwa. Budimex współorganizował kilka forum naukowych, w tym: Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami w Poznaniu i Gnieźnie, Expo Wschód 2003 w Warszawie, Forum Gospodarcze Regionu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, czy sympozjum naukowo-techniczne "Badania i diagnostyka mostów" w Opolu.

 

Wspierając młode talenty i edukację spółka zorganizowała na trzech najlepszych polskich politechnikach konkurs "Zbuduj swoją przyszłość", dzięki któremu nawiązała współpracę z najlepszymi studentami, którzy być może w przyszłości zasilą kadrę Grupy Budimex.

Nie zabrakło też działań w dziedzinie kultury. Dla Muzeum Warmii i Mazur Budimex zakupił dwa zabytki kartograficzne z 1612 roku i z pocz. XVIII wieku.

W ramach działalności charytatywnej spółka wsparła finansowo szpital w Nowej Hucie w Krakowie oraz organizację koncertów, z których dochód przeznaczony był na pomoc niepełnosprawnym i zakup sprzętu do domów dziecka. Przy okazji zmiany siedziby Budimex przekazał też część swoich mebli i sprzętu Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi.

Na sponsoring sportu spółka wydała w roku 2003 ponad 100 tys. PLN: dofinansowała Żeglarskie Mistrzostwa Polski Niepełnosprawnych, Żeglarskie Mistrzostwa Warszawy w klasie Optymist, zawody tenisowe w Poznaniu, Towarzystwo Sportowe "Podbeskidzie" czy sportowo-rekreacyjną imprezę dla dzieci z dzielnicy Warszawa-śródmieście.