Budimex.pl

Raport zysków i strat

Wybrane dane finansowe
Wybierz rok:
Wybierz okres:
Typ danych:
Rachunek Zysków i Strat
Dane finansowe* 20212020  
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
7 911 192
8 382 240
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
833 797
937 033
Rentowność
10,5%
11,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
587 085
638 572
Rentowność
7,4%
7,6%
*) Wybrane dane finansowe w tysiącach złotych
 Pobierz wyniki finansowe
Bieżące notowania i indeksy
5 października 2022
Budimex230.5000-1.91%
 
WIG47797.9300-0.57%
 
WIG201436.8800-0.89%
 
WIG-BUDOW3497.3100-0.84%
 
Akcjonariusze
( więcej )

Struktura akcjonariatu na dzień 20.05.2021 roku

GPWKNFRespect IndexSEGWIG Budownictwo