Budimex.pl

Raport bieżący nr 5 / 2015

Data: 11 lutego 2015

Wybrane dane finansowe Grupy Budimex za 2014 rok

rb bx/05/2014

 

W związku z przekazaniem informacji finansowych podmiotowi dominującemu wobec Budimex SA, tj. Ferrovial SA, Zarząd Budimeksu SA przekazuje do publicznej wiadomości wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex przygotowanego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) za rok 2014 oraz dane porównywalne za rok 2013.

Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług oraz towarów i materiałów: 4 949 939 tys. zł w porównaniu do 4 749 459 tys. zł w roku 2013.

Zysk brutto ze sprzedaży: 432 680 tys. zł w porównaniu do 395 416 tys. zł w roku 2013.

Zysk z działalności operacyjnej: 247 318 tys. zł w porównaniu do 333 306 tys. zł w roku 2013.

Zysk brutto: 242 619 tys. zł w porównaniu do 331 271 tys. zł w roku 2013.

Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej: 191 973 tys. zł w porównaniu do 300 480 tys. zł w roku 2013.

W roku 2014 segment deweloperski (Budimex Nieruchomości Sp. z o.o.) przedsprzedał netto 1 685 mieszkań (bez uwzględnienia rezerwacji) i sprzedał notarialnie 696 lokali.

Portfel zamówień Grupy Budimex na koniec 2014 roku wyniósł 6,1 mld zł.

Wartość kontraktów podpisanych przez Grupę Budimex w roku 2014 wyniosła 6,3 mld zł. Pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex, obejmująca własne środki pieniężne i krótkoterminowe papiery wartościowe pomniejszone o zewnętrzne źródła finansowania, na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosiła 1 716 mln zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex wynosiła 1 562 mln zł.

W poniższych tabelach znajdują się wyniki segmentów sprawozdawczych za 2014 rok oraz porównywalne dane za 2013 rok.

 

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania Grupy Budimex sporządzonego zgodnie
z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) za rok 2014 oraz porównywalne dane za rok 2013.

 

Wyniki segmentów sprawozdawczych za rok 2014 (w tysiącach złotych):

 

  Segment budowlanySegment deweloperskiPozostała działalnośćWyłączeniaDane skonsolidowane 
 Przychody netto ze sprzedaży  produktów, towarów i materiałów4 717 467250 565159 962(178 055)4 949 939 
 Zysk brutto ze sprzedaży362 98553 64514 7581 292432 680 
 Koszty sprzedaży(11 058)(12 083)(4 566)47(27 660) 
 Koszty ogólnego zarządu(165 021)(13 859)(5 379)6 516(177 743) 
 Zysk z działalności operacyjnej196 38038 9844 0997 855247 318 
 Zysk/(strata) brutto189 68548 025(2 946)7 855242 619 
 Zysk/(strata) netto150 85138 725(2 002)6 364193 938 
 Zysk (strata) przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej150 85138 725(3 967)6 364191 973 

 

Wyniki segmentów sprawozdawczych za rok 2013 (w tysiącach złotych): 

 

  Segment budowlanySegment deweloperskiPozostała działalnośćWyłączeniaDane skonsolidowane  
 Przychody netto ze sprzedaży  produktów, towarów i materiałów4 140 743225 225536 597(153 106)4 749 459 
 Zysk brutto ze sprzedaży304 22045 14952 246(6 199)395 416 
 Koszty sprzedaży(10 798)(9 437)(8 173)44(28 364) 
 Koszty ogólnego zarządu(147 572)(12 060)(17 519)14 234(162 917) 
 Zysk/(strata) z działalności operacyjnej136 259(33 576)222 5468 077333 306 
 Zysk/(strata) brutto132 580(28 773)219 3878 077331 271 
 Zysk/(strata) netto103 005(23 386)215 1396 542301 300 
 Zysk/(strata) przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej103 005(23 386)214 3196 542300 480 

 

Akcjonariusze
( więcej )

Struktura akcjonariatu na dzień 17.05.2019

GPWKNFRespect IndexSEGWIG Budownictwo
Rozumiem

Ten Serwis używa ciasteczek (plików cookie), dzięki którym może działać lepiej. Przeczytaj o plikach cookie w Polityce prywatności Serwisu