Budimex.pl

Raport bieżący nr 68 / 2021

Data: 14 września 2021 09:11

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Budimex S.A.

Zarząd Budimex S.A. informuje, iż Pan Javier Galindo Hernandez – członek Rady Nadzorczej Budimex S.A. złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady ze skutkiem od dnia 22 września 2021 roku.

 

Jako powód złożenia rezygnacji Pan Javier Galindo Hernandez wskazał przyczyny osobiste.

Akcjonariusze
( więcej )

Struktura akcjonariatu na dzień 20.05.2021 roku

GPWKNFRespect IndexSEGWIG Budownictwo