Budimex.pl

Raport bieżący nr 54 / 2021

Data: 21 czerwca 2021 16:44

Zawarcie Listu Intencyjnego na Budowę zakładu Frito Lay w Polsce

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że w dniu 21.06.2021 r. Budimex S.A. zawarł List Intencyjny z Frito Lay 
Sp. z o.o. na budowę zakładu Frito Lay w Polsce wraz z instalacjami wewnętrznymi, w tym z robotami elektromechanicznymi oraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.

 

Wartość oferty: 343.000.000,00 zł netto.
 
Zakładany termin rozpoczęcia robót: 01.08.2021 r.
 
Zakładany termin zakończenia robót: 31.12.2022 r.
 
Wszelkie warunki uzgodnione pomiędzy Stronami w trakcie przetargu zostaną potwierdzone w umowie, którą Strony planują zawrzeć do 15 lipca 2021 r.

 

Żadna ze stron nie będzie zobowiązana do sfinalizowania transakcji przewidzianej Listem Intencyjnym, chyba że strony osiągną porozumienie. List Intencyjny traci ważność z chwilą zawarcia umowy.

 

Wartość oferty uzgodnionej w Liście Intencyjnym przekracza próg 167.645 tys. zł netto.

Akcjonariusze
( więcej )

Struktura akcjonariatu na dzień 20.05.2021 roku

GPWKNFRespect IndexSEGWIG Budownictwo