Budimex.pl

Raport bieżący nr 37 / 2022

Data: 21 czerwca 2022 13:49

Przyjęcie przez Zarząd Budimex S.A. Założeń polityki dywidendowej Budimex S.A. na lata 2022-2026

Zarząd Budimex S.A. informuje, iż w dniu 21 czerwca 2022 r. przyjął Założenia polityki dywidendowej Budimex S.A. na lata 2022-2026 stanowiące załącznik do niniejszego raportu.   

Akcjonariusze
( więcej )

Struktura akcjonariatu na dzień 20.05.2021 roku

GPWKNFRespect IndexSEGWIG Budownictwo