Budimex.pl

Raport bieżący nr 23 / 2022

Data: 28 kwietnia 2022 13:39

Kandydatura do Rady Nadzorczej Budimeksu SA

Zarząd Budimex S.A. informuje, iż Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander - Akcjonariusz Budimex S.A. zgłosił kandydaturę Pana Artura Kucharskiego na Członka Rady Nadzorczej Budimex S.A.
 
W załączeniu otrzymany od Akcjonariusza życiorys oraz oświadczenie kandydata.

Akcjonariusze
( więcej )

Struktura akcjonariatu na dzień 20.05.2021 roku

GPWKNFRespect IndexSEGWIG Budownictwo