Budimex.pl

Raporty bieżące

Rok:
Miesiąc:
8 2021
Raport bieżący nr 8 / 2021
26 stycznia 2021 09:36
Aneks do Umowy Generalnej Leasingu z Millennium Leasing Sp. z o.o.
7 2021
Raport bieżący nr 7 / 2021
22 stycznia 2021 14:44
„Budowa obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu DK13 z podziałem na dwa zadania realizacyjne – odcinek 1 – od Ronda Hakena do węzła Siadło Górne (bez węzła)”- wybór oferty Budimex S.A.
6 2021
Raport bieżący nr 6 / 2021
21 stycznia 2021 09:46
Aneks do umowy z Pekao Leasing Sp. z o.o.
5 2021
Raport bieżący nr 5 / 2021
20 stycznia 2021 18:54
Zawarcie aneksów do istniejących umów kredytu oraz zawarcie nowej umowy kredytu
4 2021
Raport bieżący nr 4 / 2021
20 stycznia 2021 17:05
Terminy przekazywania okresowych raportów finansowych w 2021 roku
3 2021
Raport bieżący nr 3 / 2021
13 stycznia 2021 17:16
Szacunek skonsolidowanego zysku netto Grupy Budimex za 4 kwartał 2020 roku
2 2021
Raport bieżący nr 2 / 2021
7 stycznia 2021 13:07
Przedsprzedaż i sprzedaż mieszkań w IV kwartale 2020 roku
1 2021
Raport bieżący nr 1 / 2021
4 stycznia 2021 16:48
„Budowa obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu DK13 z podziałem na dwa zadania realizacyjne – odcinek 1 – od Ronda Hakena do węzła Siadło Górne (bez węzła)”- oferta Budimex SA oceniona najwyżej
73 2020
Raport bieżący nr 73 / 2020
30 grudnia 2020 12:31
Udzielenie wyłączności w procesie przeglądu opcji strategicznych segmentu deweloperskiego
72 2020
Raport bieżący nr 72 / 2020
22 grudnia 2020 11:03
Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn.: „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – Część II” - wybór oferty Budimex S.A.
71 2020
Raport bieżący nr 71 / 2020
18 grudnia 2020 12:28
Budowa Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego (ZCK) dl Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (LOF) – zadania 1,3 oraz 4 – podpisanie umowy
70 2020
Raport bieżący nr 70 / 2020
9 grudnia 2020 12:50
„Projekt i budowa drogi S19 na odcinku od węzła Białystok Zachód (bez węzła) do węzła Białystok Księżyno (z węzłem)” – podpisanie umowy
69 2020
Raport bieżący nr 69 / 2020
1 grudnia 2020 13:09
Zabezpieczenie przed powodzią miasta Krosno Odrzańskie – podpisanie umowy
68 2020
Raport bieżący nr 68 / 2020
24 listopada 2020 13:19
Informacja dotycząca umożliwienia przeprowadzenia badania due diligence segmentu deweloperskiego
67 2020
Raport bieżący nr 67 / 2020
23 listopada 2020 13:54
Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn (bez węzła)- gr. woj. łódzkiego/śląskiego od km 335+937,65 do km 399+742,51. Odcinek A- podpisanie Aneksu nr 9 do umowy
66 2020
Raport bieżący nr 66 / 2020
10 listopada 2020 17:20
Zabezpieczenie przed powodzią miasta Krosno Odrzańskie - wybór oferty Budimex S.A.
65 2020
Raport bieżący nr 65 / 2020
9 listopada 2020 19:11
Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn.: „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – Część II” - oferta Budimex S.A. oceniona najwyżej
64 2020
Raport bieżący nr 64 / 2020
9 listopada 2020 13:46
„Projekt i budowa drogi S19 na odcinku od węzła Białystok Zachód (bez węzła) do węzła Białystok Księżyno (z węzłem)” – wybór oferty Budimex S.A.
63 2020
Raport bieżący nr 63 / 2020
3 listopada 2020 17:29
Wykonanie budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami przy ul. Orlińskiego w Krakowie- podpisanie umowy
62 2020
Raport bieżący nr 62 / 2020
27 października 2020 14:38
Budowa Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego (ZCK) dl Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (LOF) – zadania 1,3 oraz 4 – wybór oferty Budimex SA
Akcjonariusze
( więcej )

Struktura akcjonariatu na dzień 20.05.2021 roku

GPWKNFRespect IndexSEGWIG Budownictwo