Budimex.pl

Raporty bieżące

Rok:
Miesiąc:
16 2010
Raport bieżący nr 16 / 2010
2 marca 2010
Nowy kontrakt Budimeksu SA – dworzec PKP we Wrocławiu
15 2010
Raport bieżący nr 15 / 2010
24 lutego 2010
Nowy kontrakt Budimeksu SA – Drugi Terminal pasażerski Portu Lotniczego w Gdańsku
14 2010
Raport bieżący nr 14 / 2010
23 lutego 2010
Wybrane dane finansowe za 2009 rok
13 2010
Raport bieżący nr 13 / 2010
19 lutego 2010
Powzięcie informacji o wyborze oferty Budimeksu SA – Obwodnica Nowogardu
12 2010
Raport bieżący nr 12 / 2010
19 lutego 2010
Nowy kontrakt Budimeksu SA - Budynki I etapu wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej z usługami przy ul. Siennej i Kolejowej w Warszawie
11 2010
Raport bieżący nr 11 / 2010
19 lutego 2010
Powzięcie informacji o wyborze oferty Budimeksu SA – Rozbudowa węzła Karczemki w Gdańsku
10 2010
Raport bieżący nr 10 / 2010
18 lutego 2010
Zmiana terminu przekazania wybranych danych finansowych Grupy Budimex
9 2010
Raport bieżący nr 9 / 2010
10 lutego 2010
Powzięcie informacji o przekroczeniu przez OFE PZU „Złota Jesień” 5% ogólnej liczby głosów na WZ Budimeksu SA
8 2010
Raport bieżący nr 8 / 2010
2 lutego 2010
Powzięcie informacji o wyborze oferty Budimeksu SA – Wykonanie robót budowlano- montażowych w ramach projektu pn: „Odtworzenie zabytkowego historycznego kompleksu dworca Wrocław Główny z przebudową kolejowej infrastruktury technicznej”.
7 2010
Raport bieżący nr 7 / 2010
23 stycznia 2010
Niespełnienie warunku umożliwiającego realizację drugiej fazy umowy pomiędzy spółką jawną o nazwie Budimex Spółka Akcyjna Ferrovial Agroman Spółka Akcyjna Spółka Jawna, a Autostradą Południe SA na zaprojektowanie i wybudowanie autostrady A1 Stryków – Pyrz
6 2010
Raport bieżący nr 6 / 2010
21 stycznia 2010
Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z Kredyt Bankiem SA
5 2010
Raport bieżący nr 5 / 2010
20 stycznia 2010
Aneks do umowy z Mostostalem Warszawa SA dotyczącej realizacji kontraktu na budowę Autostrady A1 na odcinku Pyrzowice (z węzłem) – Piekary Śląskie (z węzłem)
4 2010
Raport bieżący nr 4 / 2010
19 stycznia 2010
Zmiany i doprecyzowanie warunków umowy dotyczącej realizacji kontraktu na zaprojektowanie i wybudowanie odcinka koncesyjnego autostrady A1 Stryków – Pyrzowice
3 2010
Raport bieżący nr 3 / 2010
19 stycznia 2010
Terminy przekazywania okresowych raportów finansowych w 2010 roku
2 2010
Raport bieżący nr 2 / 2010
18 stycznia 2010
Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z Calyon SA
1 2010
Raport bieżący nr 1 / 2010
4 stycznia 2010
Wykaz informacji określonych w art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej przekazanych przez Budimex SA w 2009 roku
Akcjonariusze
( więcej )

Struktura akcjonariatu na dzień 20.05.2021 roku

GPWKNFRespect IndexSEGWIG Budownictwo